Poslední příspěvky

nadpis typ změna kategorie
Zápis z jednání AS AVU 3. 3. 2021 Dokument 21.04.2021 - 10:15 zápisy jednání AS
Aktuální informace k antigennímu testování na AVU Dokument 20.04.2021 - 13:19
Sári Ember - online lecture / přednáška Událost 16.04.2021 - 10:06 přednáška, Ateliér sochařství II /škola Tomáše Hlaviny
DOKTORANDSKÉ KOLOKVIUM AVU „bez názvu“ Dokument 15.04.2021 - 07:57 doktorské studium
Grantová soutěž NAVU 2022 Aktualita 12.04.2021 - 15:17 nakladatelství AVU
Usnesení AS 2/2021 Dokument 08.04.2021 - 10:43 akademický senát
Usnesení AS 1/2021 Dokument 08.04.2021 - 10:40 akademický senát
Zápis z mimořádného jednání AS AVU 24. 3. 2021 Dokument 08.04.2021 - 10:36 zápisy jednání AS
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 7. 4. 2021 od 9:30 Dokument 08.04.2021 - 08:45 akademický senát
Letní akademie pro děti v roce 2021 Dokument 06.04.2021 - 16:00 letní akademie pro děti
Letní akademie sochařská v roce 2021 Dokument 06.04.2021 - 12:17 letní akademie sochařská
Letní akademie malířská v roce 2021 Dokument 06.04.2021 - 12:16 letní akademie malířská
Harmonogram - 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2021/2022 Aktualita 06.04.2021 - 11:05
Přijatí uchazeči a uchazečky do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2021 Aktualita 06.04.2021 - 11:03
Vyzvednutí domácích prací uchazečů a uchazeček, kteří nepostoupili do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 Aktualita 06.04.2021 - 11:02
Seznam uchazečů/uchazeček postupujících do 2. kola přijímacího řízení magisterského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/2022 Aktualita 06.04.2021 - 11:02
Harmonogram - 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2021/2022 Dokument 06.04.2021 - 11:01 doktorské studium
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2021/2022 Aktualita 06.04.2021 - 10:59
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2021/2022 Dokument 06.04.2021 - 10:58 doktorské studium
otevírací doba pop-up galerie AVu přes velikonoční svátky Dokument 01.04.2021 - 15:33