Poslední příspěvky

nadpis typikona řazení změna kategorie
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 3. 6. od 9:30 Aktualita 29.06.2020 - 15:28 akademický senát
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 18.5. - 17.9. info zde: Aktualita 18.05.2020 - 12:14 rozvrhy, katedra teorie a dějin umění
Zápisy do akademického roku 2020/2021 - informace a pokyny Aktualita 30.07.2020 - 15:27
Informace pro diplomanty: termín odevzdání fotografií do katalogu Aktualita 03.06.2020 - 12:40
ANKETA 2020 - prodloužena do 10. 7. Aktualita 29.06.2020 - 15:28
Informace ke Státní závěrečné zkoušce z dějin umění a architektury: Aktualita 09.06.2020 - 09:40 katedra teorie a dějin umění
Informace pro diplomanty: termín odevzdání fotografií do katalogu Aktualita 03.06.2020 - 12:01
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Aktualita 29.07.2020 - 12:12
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na asistentku/asistenta Grafických dílen Dokument 28.07.2020 - 14:00 výběrová řízení
Pozvánka na odbornou konferenci doktorandů Teritoria umění 2020 Dokument 28.07.2020 - 09:34
Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 Dokument 02.07.2020 - 14:50 magisterské studium, e-přihláška
Zpráva o přijímacím řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 Dokument 24.06.2020 - 15:41 přijímací řízení
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na tajemnici/tajemníka KTDU Dokument 09.07.2020 - 10:26 výběrová řízení, katedra teorie a dějin umění
Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 Dokument 26.06.2020 - 10:22 výroční zprávy
AVU pořádá Letní akademii malířskou pro veřejnost - již obsazeno Dokument 28.07.2020 - 09:36 letní akademie malířská
Uchazeči přijatí do doktorského studijního programu Výtvarná umění pro akademický rok 2020/2021 Dokument 23.06.2020 - 14:27 doktorské studium
open call bílá hora (v rámci CirculUM 2020) pro studenty vysokých uměleckých škol Dokument 28.07.2020 - 09:29
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na asistentku/asistenta Ateliéru architektury Dokument 28.07.2020 - 13:59 výběrová řízení
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AVU 2019 Dokument 11.06.2020 - 09:28 dlouhodobé záměry, výroční zprávy, dokumenty a řády
Rekonstrukce školy architektury nominována na cenu Patrimonium pro futuro - online hlasování veřejnosti Dokument 03.08.2020 - 06:42