Poslední příspěvky

nadpis typikona řazení změna kategorie
Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v LS 2019/2020 Aktualita 18.02.2020 - 15:19
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Aktualita 03.04.2020 - 08:57
Vedení AVU navrhlo konkrétní postup související s harmonogramem akademického roku / The management of AVU has created concrete plans relating to the academic year schedule Dokument 23.03.2020 - 08:34
Uchazeči přijatí do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 17.02.2020 - 10:34 magisterské studium
Hlavní budova a budova MG bude od 18. 3. do odvolání bez vrátných Dokument 20.03.2020 - 14:53
Zápis jednání AS AVU 6. 11. 2019 Dokument 28.02.2020 - 13:19 zápisy jednání AS
Rozvrh výuky AJ - letní semestr akademického roku 2019/2020 Dokument 10.02.2020 - 10:48 rozvrhy
Zápis z jednání Umělecké rady dne 20. 2. 2020 Dokument 03.04.2020 - 19:41 zápis z jednání, umělecká rada
Tisková zpráva k památkovému obnovení budovy Školy architektury AVU Dokument 18.02.2020 - 12:34 budova Školy architektury, Ateliér architektonické tvorby /škola Miroslava Šika, Ateliér architektonické tvorby /škola Emila Přikryla
Výnos rektora č. 4/2020 o pravidlech zadávání projektů Projekčnímu architektonickému ateliéru AVU Dokument 30.03.2020 - 08:36 výnosy rektora a kvestora
Výsledky voleb do Akademického senátu AVU pro volební bdobí 2020 - 2023 Dokument 15.01.2020 - 11:13 akademický senát
Vedení AVU nyní se všemi vedoucími ateliérů intenzivně projednává konkrétní změny v harmonogramu stávajícího akademického roku Dokument 18.03.2020 - 13:12
Výsledky Výzkumné grantové soutěže na rok 2020 + formulář průběžné a závěrečné zprávy Dokument 12.03.2020 - 21:43 Podpora specifického vysokoškolského výzkumu, grantové oddělení
Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na specialistu/tku PR oddělení Dokument 29.01.2020 - 08:49 výběrová řízení
Výnos rektora č. 2/2020 - Metodický pokyn k tvorbě a realizaci projektů na AVU Dokument 03.03.2020 - 20:46 výnosy rektora a kvestora
Uchazeči a uchazečky přijatí/é do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 Dokument 18.02.2020 - 13:58 přijímací řízení, úřední deska
Uchazeči/uchazečky postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2020/2021 Dokument 03.04.2020 - 08:54 doktorské studium
Výběrové řízení na dodávku souboru audiovizuální techniky Dokument 06.01.2020 - 10:25 veřejné zakázky
Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 15. 4. od 9:30 Dokument 03.04.2020 - 16:39 akademický senát
Evaluation of Research Organisations in 2020 Dokument 26.03.2020 - 15:22 různé