Programový text Ateliéru kresby z bulletinu AVU 1998

Kresebný projev jako prvotní artikulace vjemů a představ by měl být přirozeným tvůrčím zdrojem. Prostřednictvím kresby, chápané v co nejobecnější šíři a významu, posluchač nalézá základní výtvarné koncepce, osvojuje si strukturu tvůrčího procesu a prověřuje vlastní umělecké možnosti. Spíše než technickou dokonalost předpokládá studium přesný koncepční rozvrh a vlastní samostatné uchopení tématu. Každý má možnost svobodného pohybu, kdy může volně pracovat s fotografií, malířským i trojrozměrným vyjádřením. Uplatnění mezioborového modelu rozšiřuje hranice a působení ateliéru kresby, následně jeho neobvyklé otevření klade zvýšené intelektuální nároky. Výuka klasické kresby podle modelu doplňuje program ateliéru a je součástí studia I. ročníku. Vyhovuje více vizuálním typům studentů, kteří mají možnost v rámci vlastního studijního programu hledat nové cesty jejího uplatnění. Individuální studijní programy vznikají z podnětu posluchačů, respektují jejich osobní dispozice a spolu s pravidelnými konzultacemi přispívají k utváření optimálního výsledku. Příležitostně jsou do ateliéru zváni jiní odborníci, historici umění, umělci. Doplňkem studia jsou pravidelné plenérové praxe, vedle studia reagují na podnět lokality a podle ní jsou různě zaměřené.