Programový text Ateliéru malby 2 z bulletinu AVU 1998

Malířská škola II na pražské Akademii výtvarných umění je v současné době konstituována jako relativně otevřený prostor pro práci jak s malířskými prostředky, tak s médii jinými, která ovšem často z malby vycházejí, nebo se s ní konfrontují. Studenti mají a mohou v rámci možností pracovat i s videem, fotografií a vytvářejí i trojrozměrné práce. Práce nejen s malířskými prostředky je příznačná a charakteristická pro současné umění a je důležité, že se může odehrávat i v rámci jednoho ateliéru. AVU je totiž organizována převážně oborově, a tak v souvislosti s hledáním nových idejí, přístupů a prostředků je nutné, aby pestrost a různorodost byla rozvíjena v těsném vztahu na půdě jednoho ateliéru. Ateliér vnímám jako laboratoř a „chráněnou zónu“ pro vyzkoušení všeho. Výuka probíhá na základě konfrontací a diskusí, základem je tedy kritický diskurz. To předpokládá vysoké soustředění, pracovní nasazení a intelektuální zázemí. Je samozřejmé, že v ateliéru jsou studenti a talenty různých typů a ideální student neexistuje. To se nezdá být optimální, ale právě naopak střet intelektuálních a intuitivních, emotivních přístupů je přínosný pro všechny a je součástí vypjaté, kreativní nálady. Kromě toho využíváme možností konzultací a konfrontací s teoretiky, kurátory a umělci, kteří na AVU nepůsobí. Důležitým momentem je rovněž podporování školních i mimoškolních studentských výstavních iniciativ, které považuji za důležitou součást studia. Prověří se organizační a praktické schopnosti a konfrontace s publikem a kolegy mimo školu koriguje směřování a práci studentů.