Programový text Grafiky 1 z bulletinu AVU 1998

Škola grafiky je zaměřena na práci s klasickými grafickými technikami s cílem pochopit a objevit jejich možnosti v současné tvorbě. Výchova studenta zahrnuje z tradiční průpravy vše, co se osvědčilo a co může být v kontextu současného výtvarného myšlení nově využito. V úvodu studia převládá ověřování stavebních prvků vizuální skutečnosti a v tomto procesu je pochopitelně kladen důraz na kresbu. Ta je organickou součástí grafikovy výbavy a jedním z jeho základních nástrojů. Pěstování kresby je nejen formou aktuálního studia viditelného světa, ale také jednou z forem sebepoznání i rozšiřování výrazových prostředků. Zásadní a nejdůležitější je však práce na volném úkolu. Při jeho koncipování musí student projevit iniciativu i aktivitu v dialogu s pedagogem. Je to právě dialog, ze kterého následně vychází konkrétní podoba činnosti a plán studia jednotlivých posluchačů. Osvojování si technik a technologií je cestou hledání vlastního výrazu, nikoliv mechanickým seznamováním se s nimi. Kresba, technika, technologie jsou pouhými prostředky, a buď v osobním přístupu studenta ožijí jako nové, nebo zůstanou ležet jako bezvýznamné. Grafika je umění vytvářející intimní kontakt s divákem, a to nejlépe v jeho vlastním prostředí. Bez ohledu na velikost formátu, druh materiálu, techniku či filozofický názor je to stále umění osobního dotyku.