Tisková zpráva k požáru na hlavní budově AVU v noci ze dne 6. května

 

Tisková zpráva k výstavě „AVU 18“ ze dne 4. října 2007,

 

která se koná v termínu od 25. října 2007 do 25. listopadu v 1. patře

Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

 

 

AVU v minulosti několikrát realizovala velkou přehlídku výběrových prací studentů a nedávných absolventů (např. v paláci U Hybernů, Mánesu, Valdštejnské jízdárně). Na tuto tradici po letech opět navazujeme a proto jsme uspořádali ve výstavních prostorách 1. patra Veletržního paláce Národní galerie v Praze obdobnou reprezentativní výstavu, která v širším kontextu prezentuje výsledky akademie, jejích studentů a nedávných absolventů. Tento cíl si AVU předsevzala ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávací, umělecké, tvůrčí a vědecké činnosti na léta 2006 - 2010.

 

Výstava je koncipována dvěma kurátory z pedagogického sboru (Jiří Příhoda, Vladimír Skrepl), kteří společně vytvořili komplexní instalaci s dostatečnou vypovídající hodnotou o současném mladém výtvarném umění v České republice. Účastní se tak přibližně stovka mladých umělců s uměleckými díly z osmnácti ateliérů zahrnující všechny oblasti výtvarného umění vyučovaných na AVU. Úvodní prostor výstavy je zpestřen pracemi vedoucích pedagogů a asistentů.

 

K prezentaci výstavy bude vydán barevný katalog velikosti 215x210 cm s reprodukcemi vybraných děl všech zúčastněných umělců, komentáři kurátorů, informacemi o AVU a to o celkovém počtu 132 stran. Tištěná informace o pracích vystavujících prezentuje práce jednotlivých ateliérů a bude sloužit nejenom při příležitosti výstavy, ale hlavně jako důležitý doklad o aktuálních tendencích v tvorbě nejmladších autorů v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl i architektury. Katalog výstavy nebude sloužit jen samotné školní instituci, ale i odborné a laické veřejnosti.

 

Tento typ výstavy má svůj specifický charakter, protože vypovídá poměrně objektivně o současném stavu mladého umění v ČR, AVU a jejích absolventech v tom daném roce a zároveň umožňuje mladým umělcům vstoupit do povědomí veřejnosti a najít si tak cestu k vlastnímu publiku. Výstava svou koncepcí garantuje kvalitní umělecká díla a vysokou odbornou úroveň.

 

Výstava AVU na osmnáctou mohla být připravena pouze díky generálnímu sponzorovi akciové společnosti ČEZ a hlavnímu partnerovi výstavy automobilce SEAT.

 

Technickou, organizační a personální přípravu a výrobu výstavy zajistila AVU ze svých kapacit ve spolupráci s firmou Vetamber, s. r. o.