Tisková zpráva ke jmenování Doc. J.T. Kotalíka, CSc. rektorem AVU

Tisková zpráva ke jmenování Doc. J.T. Kotalíka, CSc. rektorem AVU

 

Dne 14. 1. 2010 převzal doc. Jiří T. Kotalík, CSc., z rukou prezidenta republiky ČR Václava Klause na Pražském hradě podle §10, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách na návrh Akademického senátu AVU ze dne 29. 10. 2009 jmenování rektorem na čtyřleté funkční období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014.

 

Foto MŠMT

 

V Praze dne 14. 1. 2010