Tisková zpráva ze dne 15. 5. 2009 - Diplomanti 2009

 

Tisková zpráva k výstavě

 

Diplomanti AVU 2009,

která proběhne ve dnech 19. června - 31. července 2009

 

Výstava čerstvých absolventů čtvrnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 40 studentů. Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury, konceptuální, monumentální a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou kurátorsky uspořádal Prof. Jiří Lindovský.

Diplomantská výstava se uskuteční ve dnech 19. června – 31. července 2009 ve Velké dvoraně  Veletržního paláce Národní galerie v Praze a nabízí souběžně souhrnný barevný katalog s doprovodnými informacemi na DVD.

 

Tisková konferenceproběhne v prostorách výstavy 18. 6. od 14.00 hod. za přítomnosti rektora AVU, kurátora výstavy a organizátorů.

 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 18. 6. 2009 v 17.00 hod., vystoupí skupiny RowNá Záda, Lovely Dolls, DJ Floex.

 

SPECIÁLNÍ AKCE  

Komentované prohlídky ke dnům volného vstupu (15.00–20.00)

    1. 7.    ST   15.00    Diplomanti AVU – komentovaná prohlídka k výstavě nejmladšího umění

Cena:zdarma / Doba trvání: 20–60 min. / Místo setkání: pokladny.

Akademie výtvarných umění v Praze v je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Uskutečňuje magisterské a doktorské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. V kontextu domácím i zahraničním plní roli významné kulturní instituce, garantuje rozvoj vybraných oborů a podílí se na celoživotním vzdělávání a civilizačním rozvoji. Jako elitní a výběrová škola, poskytuje mimořádně talentovaným jedincům podmínky pro jejich tvůrčí rozvoj. Vedle umělecké tvůrčí činnosti, realizované převážně formou individuální ateliérové výuky, rozvíjí paralelně i teoretickou reflexi umělecké tvorby v kontaktu s aktuálními dobovými trendy. Snaží se přitom zahrnout veškeré spektrum dnešních uměleckých aktivit a umožnit svým posluchačům hledat sama sebe uvnitř prostupné struktury školy, mezi jednotlivými ateliéry, obory a osobnostmi. Akademie výtvarných umění v Praze rozvíjí otevřenou, pluralitní a flexibilní vnitřní strukturu a opírá se přitom o principy nezávislosti a tvůrčí svobody, zakotvené v samosprávě Akademické obce.

Vedoucí pedagogové a jednotlivé školy AVU: Malířská škola I Jiřího Sopka (3 absolventi), Malířská škola II Vladimíra Skrepla (3 absolventi), Malířská škola III Michaela Rittsteina (2 absolventi), Škola klasických malířských technik Zdeňka Berana (6 absolventů), Škola kresby Jitky Svobodové (2 absolventi), Škola grafiky I Jiřího Lindovského (3 absolventi), Škola grafiky II Vladimíra Kokolii (2 absolventi), Škola sochy II Jindřicha Zeithammla (3 absolventi), Škola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha (2 absolventky), Škola intermediální tvorby Milana Knížáka (2 absolventi), Škola konceptuální tvorby Miloše Šejna (1 absolvent), Škola monumentální tvorby Jiřího Příhody (1 absolventi), Škola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla (1 absolventi), Škola restaurování děl malířských a dřevěných polychromovaných technik Karla Strettiho (6 absolventů), Škola architektury Emila Přikryla (3 absolventi).

Oddělení komunikace s veřejností
AVU v Praze