Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze 2007

 

Výstava Diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze
ve dnech 22. června - 27. července 2007

 

Výstava čerstvých absolventů patnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 41 studentů. Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury, nových médií, konceptuální a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou kurátorsky uspořádala prof. Jitka Svobodová, vedoucí pedagog Školy kresby a PhDr. Milena Lavická, pedagog Katedry teorie dějin umění AVU.

Diplomantská výstava pod záštitou Mgr. Dany Kuchtové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční ve dnech 22. června – 27. července 2007 v hlavní budově (U Akademie 4,) a Moderní galerii AVU (U Starého výstaviště 188) v Praze 7, nabízí souhrnný katalog a vstup zdarma.

Akademie výtvarných umění v Praze v je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Uskutečňuje magisterské a doktorské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. V kontextu domácím i zahraničním plní roli významné kulturní instituce, garantuje rozvoj vybraných oborů a podílí se na celoživotním vzdělávání a civilizačním rozvoji. Jako elitní a výběrová škola, poskytuje mimořádně talentovaným jedincům podmínky pro jejich tvůrčí rozvoj. Vedle umělecké tvůrčí činnosti, realizované převážně formou individuální ateliérové výuky, rozvíjí paralelně i teoretickou reflexi umělecké tvorby v kontaktu s aktuálními dobovými trendy. Snaží se přitom zahrnout veškeré spektrum dnešních uměleckých aktivit a umožnit svým posluchačům hledat sama sebe uvnitř prostupné struktury školy, mezi jednotlivými ateliéry, obory a osobnostmi. Akademie výtvarných umění v Praze rozvíjí otevřenou, pluralitní a flexibilní vnitřní strukturu a opírá se přitom o principy nezávislosti a tvůrčí svobody, zakotvené v samosprávě Akademické obce.

Vedoucí pedagogové a jednotlivé školy AVU: Malířská škola I Jiřího Sopka (1 absolvent), Malířská škola II Vladimíra Skrepla (6 absolventů), Malířská škola III Michaela Rittsteina (1 absolventka), Škola grafiky I Jiřího Lindovského (4 absolventi), Škola grafiky II Vladimíra Kokolii (2 absolventi), Sochařská škola II Jindřicha Zeithammla (3 absolvent), Škola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha (4 absolventi), Škola intermediální tvorby Milana Knížáka (4 absolventi), Škola konceptuální tvorby Miloše Šejna (2 absolventi), Škola monumentální tvorby Jiřího Příhody (5 absolventů), Škola nových médií I Michaela Bielického (4 absolventů), Škola restaurování uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik Karla Strettiho (3 absolventi), Škola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla (1 absolvent),  Škola architektury Emila Přikryla (1 absolventka).

Podrobnosti včetně náhledů a komentářů diplomových prací naleznete na http://www.avu.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=156.  

Oddělení komunikace s veřejností
AVU Praha