Zápis ze schůzky výstavní komise dne 21. 4. 2009

Zápis ze schůzky výstavní komise ze dne 21. 4. 2009

 

Přítomni: J. Brož, M. Cimala, B. Čermáková, J. Pfeiffer, T. Uhnák, L. Vítková

Omluveni: Doc. Michal Rittstein

 

Výstavní komise se sešla v novém složení a s cílem připravit novou výzvu k předkládání výstavních projektů na zimní semestr 2009 a pro zajištění organizačních a technických úprav. Dále akceptovala návrh Akademického senátu AVU na stanovy Galerie AVU, doporučení o zveřejňování zápisů, zdůvodňování rozhodnutí o přidělení výstavních termínů a rozšíření výstavních informací před vstupem do GAVU.

 

  1. komise se shodla na veřejné výzvě pro kurátory, kteří budou moci uspořádat v GAVU výstavu podle svého konceptu a budu za to symbolicky honorování ve výši 2 000 Kč. Dále osloví pro začátek několik kurátorů přímo, konkrétně Karla Císaře, Jiřího Ptáčka, Václava Magida a Edith Jeřábkovou
  2. každý rok komise doporučuje nejlépe jednu výstavu zahraničního ateliéru (oslovení přímou výzvou) a jednu výstavu ateliéru jiné vysoké umělecké školy, kteří budou profilovat svoji činnost za posledních několik let
  3. GAVU nemá dostatečné označení jak na portálu budovy, tak před vchodem do výstavní místnosti, navrhla proto plexi infoceduli bez rámu o formátu A3 (návrh nakreslí M. Cimala) před galerijní vstup, dále 2 A4 pořadače na tiskové zprávy a gravírovanou cedulku o formátu 60x30 cm s černým nápisem Galerie AVU
  4. každý z předkladatelů výstavních projektů bude informován, že je nutné připravit profesionální tiskovou zprávu nejlépe s doplňujícími fotografiemi a povinnými parametry jako je název výstavy, jméno kurátora, jména vystavujících, termín vernisáže, termín konání výstavy, anotaci výstavního konceptu a to v jakémkoliv alternativním pojetí
  5. komise se pokusí oslovit spřátelené novináře, aby pomohli s publicitou galerijním výstavám
  6. jednotlivé výstavy budou pravidelně vyvěšovány na jlbjlt.net a zajistíme dlouhodobou podporu R1

 

Další setkání komise bude po uzávěrce výzvy na předkládání výstavních projektů v druhé polovině června 2009.

 

 

 

Zapsala B. Čermáková, 21. 4. 2009