Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AVU

platný od 22. května 2017
účinný od 30. května 2017

Předchozí verze Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AVU ze dne 1. 12. 1999 zde