Akademie výtvarných umění je od 20. dubna otevřena pro studenty a studentky posledních ročníků. Vedení AVU projednalo podmínky, za nichž je tento vstup možný.

Akademie výtvarných umění bude pro diplomanty a diplomantky otevřena od pondělí 20. dubna, a to každý pracovní den od 9 do 14 hodin. Studentům a studentkám posledních ročníků jsou dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněny individuální konzultace s pedagogy, jichž se zúčastní nejvýše 5 osob, individuální návštěva knihovny a realizace závěrečných práci.
 
Studenti a studentky musejí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, nesmí mít nařízené karanténní opatření a musejí podepsat čestné prohlášení, že neměli příznaky virového infekčního onemocnění v předchozích dvou týdnech.
 
O vstup pro diplomanty musejí požádat vedoucí pedagogové ateliérů technické oddělení, vedoucí pedagogové a pedagožky budou zároveň diplomanty informovat o přesných podmínkách za nichž jim bude vstup umožněn (mj. nutnost zapsat se na vrátnici, nošení roušek, nesdružování nad 5 osob). Evidenci docházky povede technické oddělení ve spolupráci se sekretariátem kvestora.
 
Pravidla pro přístup, včetně čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, budou zároveň vyvěšena na webu AVU a na nástěnkách hlavní budovy akademie a budovy Moderní galerie.
 
V budovách akademie budou umístěny stoly s dezinfekčními zařízeními, dezinfekční prostředky jsou přidávány i do mýdla na sociálních zařízeních a jsou využívány při denním úklidu obou budov.
 
Vedení Akademie výtvarných umění zároveň na svém zasedání probralo další oblasti, které souvisejí s postupným uvolňováním ochranných opatření proti koronaviru – např. termíny obhajob ročníkových a diplomových prací či průběh obhajob, o dalších opatřeních bude informovat v nejbližším možném termínu.