Akademie výtvarných umění pořádá v zimním semestru 2020 kurz večerního kreslení pro veřejnost

Koná se v termínu 13. 10. - 15. 12. 2020
Vždy úterý a čtvrtky od 19.30 -21.30
Celkem 36 hodin
 
Kurz se koná v budově Moderní galerie AVU, U Starého výstaviště 188, Praha 7 (pro vstup nutno zvonit!)
S sebou si vezměte kreslící potřeby a hadřík! Ostatní vám zapůjčíme.
Cena kurzu je 6000,- Kč
 
Svoje přihlášky formou emailu zasílejte na adresu vk@avu.cz nejpozději do 2.10.2020. Do přihlášky uveďte své jméno a telefonní číslo. Účastníci mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce (kreslí se akt podle živého modelu).
 
Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 6.10.2020, a to na číslo účtu 3584260247/0100, variabilní symbol 9970, do poznámky prosím uveďte jméno účastníka.
Kurz odborně vede Mgr.akad.soch. Tomáš Vejdovský, MgA. Monika Havlíčková a MgA. Jan Stoss.
 
V případě dotazů se obracejte buď na emailovou adresu výše, nebo na MgA. Jana Stosse- 602 887 574 a Mgr. Akad.soch. Tomáše Vejdovského- 736 686 557.