Akademie výtvarných umění v Praze zvolila kandidátku na funkci rektorky Marii Topolčanskou

Akademie výtvarných umění v Praze dnes volila novou kandidátku na funkci rektora – na svém dnešním zasedání vybral v tajné volbě Akademický senát. Ing. arch. Mariu Topolčanskou, PhD. Ta získala v prvním kole potřebnou většinu hlasů v počtu 9. 
 
Nová rektorka zvolená Akademickým senátem se ujme funkce po svém jmenování prezidentem České republiky 1. února 2022. Mandát rektorky trvá čtyři roky a může se opakovat na stejné vysoké škole maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období.  Ve funkci vystřídá prof. MgA. Tomáše Vaňka, vedoucího pedagoga ateliéru Intermédia 3, který byl rektorem AVU od února 2014.
 
„Akademie výtvarných umění v Praze je prestižní uměleckou školou, což je zavazující, zároveň ale musí reagovat na to, jak se proměňuje sociální, ekonomický a politický stav světa a s tím i požadavky na výuku uměleckého myšlení a související umělecké praxe. Za poslední roky jsme zásadně opravili i upravili budovy, které užíváme, dovybavili technikou a nástroji mnoho pracovišť, pravidelně jsme navyšovali mzdy všech zaměstnaných, realizovali jsme řadu podstatných změn k aktivní participaci akademické obce na výuce a celkovém chodu AVU, nastartovali jsme změny v oblasti ekologie či férového řešení sociálních a genderových nerovností. Věřím, že v tomto úsilí bude nová rektorka pokračovat, zároveň ale před ní stojí nové výzvy, od těch aktuálních, jako je výuka v době pandemie, po dlouhodobé, což zahrnuje například financování vzrůstajících nároků na uměleckou výuku nebo otázku kapacit našich budov a další. Rád bych jí tak popřál mnoho sil a úspěchů při plnění jejího volebního programu, uvedl prof. MgA. Tomáš Vaněk.
 
Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., je architektka a vysokoškolská pedagožka AVU. Pracovala v akademickém výzkumu, na nezávislých edukativních a výstavních projektech v galeriích, v architektonickém a uměleckém školství a v architektonické praxi. Zajímá ji zkoumání politického rozměru architektonické praxe a teorie bydlení v současných městech a formy pedagogiky a publikování v umění a architektuře.  V roce 2017 vyhrála konkurz na místo pedagožky Katedry teorie a dějin umění AVU. Od roku 2020 je členkou Akademického senátu AVU.
 
Ve svém působení ve funkci rektorky se Ing. Arch. Maria Topolčanská, PhD. chce zaměřit na zlepšení komfortu organizace školy, zavést evropské standardy podpory rovnováhy života a práce a zároveň zvýšit vliv vyučujících a studujících na administrativní řízení školy.