aktuální opatření a informace k zahájení akademického roku

  • Uvnitř všech budov a všech prostor AVU všichni včetně návštěv nosíme roušky, používáme hygienické prostředky k desinfekci rukou a věcí, dodržujeme potřebné odstupy, často větráme a jsme ohleduplní ke svému okolí, abychom zamezili co nejúčinněji šíření COVID-19.
  • S účinností od pondělí 21. 9.  probíhá teoretická výuka na AVU distanční formou prostřednictvím MS Teams. Individuální konzultace budou možné po dohodě s jednotlivými vyučujícími. 
  • Umělecká práce a individuální konzultace v ateliérech probíhají za přítomnosti nejvýše 15 osob při zachování všech bezpečnostních a hygienických opatřeních zamezujících šíření COVID-19.
  • Slavnostní imatrikulace je letos zrušena. Studenti budou informováni studijním oddělením.
  • Promoce absolventek a absolventů je připravována v upravené podobě. Bližší informace ke slavnostnímu ceremoniálu budou zveřejněny v příštích dnech.
  • Pro veškerou AVU komunikaci používáme školní emaily, pro online výuku je hlavní platformou MS TEAMS.
  • Studenti se při vstupu do budovy zapisují do knihy příchodů. Návštěvy se zapisují na vrátnici. 
  • Doporučujeme využívat mobilní aplikaci e-rouška.

 
Pro informace ohledně věcí týkajících se studia v režimu vzniklých opatření kontaktujte studijní oddělení (studijni@avu.cz, 220 408 214), v případě pozitivního testu na COVID-19 kontaktujte ihned kvestora AVU. Pro pomoc s nastavením MS Teams kontaktujte IT oddělení.

Prosím, kontrolujte pravidelně svůj školní e-mail a web www.avu.cz pro aktuální informace. 

Doc. MgA. Tomáš Vaněk