Aktuální opatření k omezení výuky a provozu školy ode dne 12. 10. 2020

V souvislosti s usnesením vlády a vydanými opatřeními ve vztahu k zamezení šíření SARS-CoV-2 přecházíme na AVU kompletně na distanční výuku.

1. Otevírací doba AVU od středy 21. 10.
Hlavní budova AVU: Vrátnice je až do odvolání uzavřena, vstupní dveře zůstávají přes den uzamčeny. Vstup do hlavní budovy je možný s vlastním klíčem od vstupních dveří a s AVU ID kartou.
Převzetí klíčů od vstupních dveří si prosím domluvte s Janou Jenšovskou na Technickém oddělení (e-mail jana.jensovska@avu.cz).
Přístup do prostor vrátnice (např. vyzvednutí si klíče od ateliéru) bude zajištěn jedním z pracovníků Technického oddělení, v době 8-16 hodin. Rozpis s kontakty bude vyvěšen na vrátnici.
Od 20:00 do 8:00 je budova uzamčena a zakódována.  
Víkendový provoz není zajištěn.
Budova Školy architektury: Provoz pouze na kartu.
Budova Moderní galerie: Vrátnice je uzavřena. Pro zaměstnance je provoz budovy na kartu a kód. Studenti mohou do budovy v doprovodu pedagoga či jiného zaměstnance školy. Od 20:00 je škola uzavřena a zakódována. Víkendový provoz není zajištěn.
 
2. Přítomnost studentů
Veškerá výuka probíhá distančně. Studenti mohou v nutných případech vstoupit do školy k zařízení si neodkladných věcí, např. za účelem převozu rozpracovaných děl, výpůjčky nástrojů, techniky nebo knih atp.
Vstup musí být domluven s konkrétním pracovníkem školy (pedagog / technické oddělení / dílny / Digilab / knihovna).
Studenti vstupují do budov školy pouze při neexistenci příznaků onemocnění covid-19. U vstupu do budov se zapíší.
 
3. Provoz dílen
Práce v dílnách není povolena. 
Po předchozí domluvě s technologem si lze zapůjčit nástroje.
Kontakt: Adam Trbušek (email: adam.trbusek@avu.cz)
 
4. Provoz Digilabu
Výdej a příjem techniky probíhá každý všední den 10:00 - 11:00 hod.
Kontaktní os.: Jana Doležalová (email: jana.dolezalova@avu.cz)  
 
5. Provoz knihovny AVU:
Provoz knihovny bude přizpůsoben aktuální situaci. Výpůjčky i vracení knih bude možné realizovat v upraveném režimu, který bude v následujících dnech zveřejněn.
Kontaktní os.: Tomáš Pergler (email: tomas.pergler@avu.cz)
 
6. Odvoz školních prací:
Studenti mohou pro odvoz svých rozpracovaných děl z ateliérů využít školní dopravu.
Kontaktní os.: Jana Jenšovská (technické oddělení, email: jana.jensovska@avu.cz)