Aktuální opatření k provozu a vstupu do budov AVU

Od 3. 1. do 13. 1. platí ve všední dny prodloužená otevírací doba všech budov od 8 do 24 hodin. Víkendový provoz zůstává nezměněný a studenti a studentky si o přístup do budov mimo standardní otevírací dobu zažádají na technickém oddělení.

Dříve vydané podmínky vstupu do budov zůstávají v platnosti:

Vzhledem k aktuálním opatřením Vlády ČR (viz zde) je od 29. 11. pro zaměstnané zavedena povinnost prokázat se na pracovišti jednou z platných forem bezinfekčnosti.
 
V souladu s tím je provoz AVU upraven od středy 24. 11. takto:  
 
I. Vstup do budov AVU je pro zaměstnance a zaměstnankyně AVU možný pouze s platnou bezinfekčností. Za uznání vhodné jsou tyto čtyři varianty:
 
1.    certifikát o očkování proti onemocnění covid-19, kdy uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
 
2.    prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní
 
3.    prokázání se PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším 7 dnů
 
4.    prokázání se provedeným antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším 7 dnů
 
Antigenní testy pro samootestování budou pro zaměstnané jednou týdně k dispozici na vrátnici hlavní budovy a na vrátnici Moderní galerie. Při převzetí testu budete požádáni o zapsání se do evidence testů. Zápis podléhá režimu ochrany osobních údajů.
 
Prosíme ty zaměstnané, kteří mají možnost otestování zdarma v odběrových centrech, aby tuto možnost upřednostnili.
 
 
II. Evidence bezinfekčnosti není zatím AVU vyžadována. Při větších celoškolních akcích může být prokázání bezinfekčnosti vyžadováno (např. volební setkání, konference ad.). 
 
III. Ateliérová výuka. Pro ateliérové konzultace velmi doporučuji přejít do online prostředí. Upřednostněme individuální práci v ateliérech, a pokud to je možné, hromadná setkání a konzultace přesuňme do online prostoru.     
 
IV. Pro přednášky a semináře z teoretických předmětů také velmi doporučuji přejít do online prostředí. Pokud je nevyhnutelné přednášky a semináře pořádat za fyzické účasti, nosme všichni maximálně respirátory a nanoroušky. Přednášející při dodržení bezpečného odstupu 1,5 m ochranu úst používá dle vlastního zvážení. Při přednáškách při osobní účasti vyšší jak 50 osob je respirátor či jeho ekvivalent povinný.
 
V. Využívejme co nejvíce možnosti práce na home office, při zajištění chodu své agendy a po domluvě a se souhlasem vedoucí či vedoucího Vašeho pracoviště. A to nejen v případě příznaků respiračního onemocnění.
 
 
Znovu a znovu Vás všechny velice žádám o vzájemnou ohleduplnost, starostlivost a zodpovědné dodržování povinnosti nošení ochrany nosu a úst (respirátor či nanorouška, dle definice zde) ve všech prostorách AVU.
Je to naprosto důležité, abychom mohli v co největší možné míře využívat prostory školy k práci a výuce.
 
Buďme k sobě maximálně ohleduplní a ochraňujme se navzájem a naplňujme a dodržujme výše uvedená opatření.
 
Velice děkuji za spolupráci.
 
S přátelským pozdravem,
prof. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU