barvolam: den otevřených myslí

18. 6. 2021 od 12:00
Barvolam, Školská 28, Praha 1

Spolek Barvolam v rámci nově odstartovaného projektu ART30.2. pořádá akci DEN OTEVŘENÝCH MYSLÍ. Slavnostní odpoledne proběhne 18. 6. 2021 od 12:00 v novém ateliéru ve Školské ulici ve spolupráci s Tibet Open House, kde budou vystaveny práce umělkyň a umělců tvořících v Studiu Barvolam. Součástí programu je inkluzivní výtvarný workshop – Jamming pro účastnice/íky z řad široké veřejnosti a umělce a umělkyně z Barvolamu. Odpoledne zakončí vystoupení kapely ROMAN RADKOVIČ COLLECTIVE.

Program DNE OTEVŘENÝCH MYSLÍ

od 12: 00: prohlídka ateliéru

14:00: slavnostní zahájení

14:30: Jamming -inkluzivní výtvarný workshop

18:00: vystoupení kapely ROMAN RADKOVIČ COLLECTIVE
 

Projekt ART30.2. byl zahájen na počátku letošního roku a je pojmenován podle článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který se Barvolam snaží uvést do praxe svými jedinečnými aktivitami. Jednou z těchto aktivit je Projekt Jamming, založený na principu kolektivní malby. Díla z projektu byla prezentována na výstavách v Centru současného umění DOX (2017), Pragovka Gallery (2019) i jinde. Cílem projektu Artist Statement je zviditelnit neuroatypické umělce a prezentovat jejich tvorbu. V rámci projektu vznikají audiovizuální díla, on-line portfolia a pořádají se výstavy jednotlivých umělců. Například v roce 2019 probíhala výstava Lukáše Palečka „Romo pračka pere okurky“ v Galerii Jelení, na jejichž koncepci a instalaci se podílely umělkyně Eva Koťátková a Alma Lily Rayner. Barvolam nyní rozšiřuje tyto již dobře zavedené projekty o provoz sdíleného ateliéru ve Školské ulici – Studio Barvolam.