Ceny udělené za akademický rok 2020/2021

AVU každoročně udílí několik interních studentských ocenění a nominuje své studentky a studenty i na ceny vypsané jinými organizacemi. Za rok 2020/2021 šlo o níže uvedené ceny a studentky/studenty.
             
Ateliérovou cenu obdrželo 28 studentek a studentů:  
Lukáš Slavický, Ateliér malby 1
Laura Trenčanská, Ateliér malby 2
Matěj Čech, Ateliér malby 3
Batmanlai Narankhu, Ateliér malby 4 
Ondřej Navrátil, Ateliér sochy 1 
Kristína Haviarová a Jindřiška Jabůrková, Ateliér sochy 2 
Jakub Brázda, Ateliér figurální sochy a medaile  
Jan Štulíř, Ateliér kresby
Magdaléna Feilhauerová, Ateliér grafiky 1
Hana Chmelíková, Ateliér grafiky 2
Jaroslav Prokopec, Ateliér intermédií 1 
Jáchym Řičánek, Ateliér intermédií 2 
Šimon Rychlik, Ateliér intermédií 3
Antonín Závodný, Ateliér nových médií 1 
Polina Revunenko a Matěj Pšenička, Ateliér nových médií 2 
Marie Čádová, Pavel Geryk, Jiří Kodras, Anna Loudová, Tereza Márová, Edgar Mašek, Alžběta Procházková, Sára Syslová a  Alena Študlarová, Ateliér restaurování malby a polychromované plastiky 
Petr Štalzer, Ateliér restaurování sochy 
Alžběta Nováková, Ateliér architektury
Ateliérovou cenu každoročně udělují vedoucí pedagožky a pedagogové všech ateliérů, kteří oceňují studijní aktivitu či jinak významnou činnost svých studujících v osobním a uměleckém rozvoji v daném akademickém roce. Cena je udělována formou stipendia. 
 
Cenu rektora obdrželi: 
absolventky a absolventi diplomového ročníku Ateliéru architektury Klára Vejvodová, Alžběta Pomahačová, Viktor Kákoš, Tomáš Kubelka a Slavomír Peterka. Cena byla kolektivu udělena za umělecké počiny, které přesahují charakter individuálního prospěchu díla s dopady do různých společenských zón.
Cena rektora je každoročně udělována rektorem za mimořádné počiny přesahující rámec studijních povinností, za vynikající tvůrčí výsledky či za jinak významné aktivity v daném akademickém roce.  Cena je udělována formou stipendia. 
 
Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studující pražských veřejných vysokých škol obdržel  
absolvent diplomujícího ročníku Ateliéru nových médií 1 Šimon Levitner.
Cenu Josefa Hlávky každoročně uděluje Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, na návrh jednotlivých veřejných vysokých škol. AVU vybírá nominované na tuto cenu z řad studentek a studentů, absolvujících v daném akademickém roce; nominaci na toto prestižní ocenění udělují z pověření rektora kurátoři či kurátorky diplomantské výstavy. 
Za akademický rok 2020/2021 studenta AVU nominoval kurátor diplomantské výstavy Vít Havránek, který ocenil sílu jeho diplomové práce, její rezonanci se sedmi divy diplomantské výstavy i Levitnerovu schopnost rozvíjet individuální autorství v prostředí kolektivní tvorby BCAA system.  
Cena zahrnuje diplom a finanční obnos, udělovaný Nadací. Slavnostní předání ocenění se koná v listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech.
 
Na Cenu Bogdana Najdenova byli navrženi: 
Patrik Adamec, Ateliér sochy 1 
Nela Britaňáková, Ateliér sochy 2
Tereza Krninská Bušková, Ateliér figurální sochy a medaile
Cena Bogdana Najdenova je udělována na podporu  studentek či studentů sochařských ateliérů. Cenu uděluje Nadace českého výtvarného umění na základě nominace AVU, resp. vedoucích ateliérů. Cena zahrnuje finanční obnos, udělovaný Nadací.