Disciplinární řád pro studenty AVU

platný a účinný od 7. 4. 2017

Předchozí verze Disciplinárního řádu pro studenty AVU ze dne 1. 12. 1999 zde