Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 15. 4. od 9:30

Jednání proběhně distanční formou prostřednictvím MS Teams a zde je uveden odkaz na připojení pro případné zájemce z veřejnosti.
 
PROGRAM
1.         Schválení zápisu minulého jednání
2.         Schválení programu zasedání
3.         Rozpočet AVU
4.         Informace z porady vedení (Václav Janoščík)
7.         Prostor pro podněty senátorů a senátorek