Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 5. 5. 2021 od 9:30

Srdečně zvu na zasedání Akademického senátu AVU ve středu 5. 5. 2021 od 9:30, jednáni proběhne prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání:
1. Schválení zápisu minulého jednání
2. Schválení programu zasedání
3. Rozpočet AVU
4. Návrh katederní struktury (Marek Meduna, Petr Dub)
5. Prostor pro podněty 

Václav Janosčík, předseda AS AVU