Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 6. 1. 2021 od 9:30

Srdečně zvu na zasedání Akademického senátu AVU ve středu 6. 1. 2021 od 9:30, jednáni proběhne prostřednictvím MS Teams.

Program jednání:
1.     Schválení zápisu minulého jednání
2.     Schválení programu zasedání
3.     Finanční ohodnocení senátorek a senátorů
4.     Informovanost a role AS AVU
5.     Informace z vedení AVU a o grantových projektech (Janoščík)
6.     Prostor pro podněty senátorů a senátorek

Václav Janosčík, předseda AS AVU