DOKTORANDSKÉ KOLOKVIUM AVU „bez názvu“

12.–14. 2021 
 
PONDĚLÍ 12. 4.
BLOK A
 
Panel/komise 
AVU: MgA. Tomáš Svoboda PhD. (za OR), MgA. Marek Meduna, Ph.D., MgA. Darina Alster (předsedkyně)
Externí členové: MgA. Matěj Smetana Ph.D., MgA.  Katarina Hladekova, Ph.D.
 
SPOLEČNĚ DÝCHAT
9.30-10.10 – Kristina Láníková: Místo intimity (1. roč. školitelé: P. Sceranková/D. Zahoranský)
10.10-10.50– Roman Štětina: Centones (3. roč., školitel: T. Vaněk)
10.50-11.30 – Jiří Havlíček: Pravda. Pohyblivý obraz instituce (4. roč., školitel: T. Vaněk)
11.30-12.10 – Petr Šprincl: Konspirační teorie trumpovské Ameriky (5. roč., školitel: T. Svoboda)
 
LINK: 
https://us02web.zoom.us/j/88662482047?pwd=L01Ga1poWjVGNFF0WWMrejZreitEZz09  
Passcode: 426806
 
Blok volně propojuje téma hledání nového narativu v ustálených vyprávěních a textech. Kristina Láníková bude prezentovat počáteční fázi zkoumání vztahu textu a intimity v uměleckých dílech. Roman Štětina popíše vznik knihy Centones, která obsahuje autorovy audiovizuální a performativní práce ve formě přepisů. Jiří Havlíček představí několik rozporuplných informací, které provázely natáčení francouzského televizního snímku Pravda (1970) o počátcích normalizace v Československu. Petr Šprincl bude porovnávat prvky konspiračních teorií v rozhovorech s představiteli nenávistných skupin a sekt současných Spojených států amerických, které zaznamenal během natáčení svého filmu Blue Box. 
 
OBRAZ – AKCE – SCÉNA
12.50-13.30 – Karel Pivoňka: Obraz kulatého světa (1. roč., školitel: V. Kokolia) 
13.30-14.10 – Martin Petřík: České náměstí – inscenace a každodennost (1. roč., školitel: M. Šik)
14.10–14.50 – Jana Orlová: Rozdíly mezi vizuální performancí a divadlem (4. roč., školitelka: P. Morganová)
 
LINK: https://us02web.zoom.us/j/88662482047?pwd=L01Ga1poWjVGNFF0WWMrejZreitEZz09 
Passcode: 426806
 
Blok zdánlivě nesouvisejících témat je volně propojen interpretativním způsobem nahlížení složitých struktur a dějů v prostoru. Ty se rodí, zanikají, nebo ještě nevznikly. Všichni pracujeme s obrazy a aktéry, kteří je významně ovlivňují. Příspěvek Jany Orlové pátrá po zřetelných odlišnostech mezi vizuální performancí a divadlem. Martin Petřík zkoumá významné místo veřejného městského prostoru: náměstí, zatímco Karel Pivoňka se vypravil poznávat kulatý svět v podání starověkého Timáia. 
 
 
ÚTERÝ 13. 4.
BLOK B
 
Panel/komise:
AVU: PhDr. P. Morganová, Ph.D. (za OR, předsedkyně), MgA. Magda Stanová, Ph.D., MgA. Jirka Skála Ph.D, 
externí členové: Mgr. Sláva Sobotovičová Ph.D., MgA. Zbyněk Baladrán
 
JINÁ INSTITUCE – NOVÁ EMOCE
9.30-10.10 – Lucie Drdová: Institucionální praxe a modely fungování muzejních a galerijních subjektů (1. roč., školitel: V. Janoščík)
10.10-10.50– Barbora Šimková: Politika rovnováhy práce a života na AVU (1. roč., školitelka: K. Olivová)
10.50-11.30 – Martina Smutná: Jedinečnost, emoce a sexualita v reflexi umělecké tvorby (2. roč., školitel: J. Bolf)
PŘESTÁVKA
12.00-12.40 – Jan Durina: O zraniteľnosti a mieste queer umelcov v súčasnom umení (1. roč., školitel: J. Bolf)
12.40-13.20 – Martina Poliačková: Romantizmus v súčasnom umení (1. roč., školitel: V. Magid)
 
https://cesnet.zoom.us/j/7735121234
​Meeting ID: 773 512 1234
 
Blok nahlíží dlouhotrvající proměny v oblasti uměleckého vzdělání, uměleckých institucích a produkci současného umění. Výrazně posilující tendence k prolínání a zaměňování původních definic veřejných a privátních výstavních institucí v posledních desetiletích analyzuje Lucie Drdová. Barbora Šimková se zabývá požadavkem na umělecké instituce, které se musejí vyrovnat s otázkou slaďování péče, práce, ale i prožívání slasti. Martina Smutná analyzuje vzdělávání způsobem, který zviditelňuje nástroje moci a vyčleňování jedněch na úkor druhých s důrazem na genderovou rovinu interpretace emocionality v umění. 
Změny paradigmatu v umění by však nemohly nastat bez obratu pozornosti k otázkám zranitelnosti, duševního zdraví a hledání identit, kterými se zabývá Jan Durina. Sleduje možnosti úlevy a zmírnění skrze umění, zaměřeného na vnitřní světy queer umělců. 
Tématům emocionálního působení, zranitelnosti a nového sensualismu se věnuje také Martina Poliačková, které se objevují v současné umělecké produkci společně s průvodními jevy jako jsou důraz na fantazii, literárnost, tělesnost a můžou otevírat diskusi o nové podobě „romantismu“ v umění. 
 
 
BLOK C
 
Panel/komise:
AVU: prof. Vladimír Kokolia (za OR), doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský (předseda), Mgr. et Mgr. Václav JANOŠČÍK Ph.D
Externí členky: doc. Barbora Klímová, Art.D., Mgr. Mira Keratová Ph.D.
 
ZKOUMÁNÍ SOCHY
9.30-10.10 – Matěj Hájek: Limit představivosti – brána zkušenosti (2. roč., školitel: T. Hlavina)
10.10-10.50 – Kateřina Komm: Socha jako paměťové médium (1. roč., školitel: T. Hlavina)
10.50-11.30 – Matouš Lipus: Možnosti a relevance začlenění sochy do nově vznikající architektury (2. roč., školitel: T. Hlavina)
11.30-12.10 – Adam Velíšek: Principy řazení a množení v reliéfu a v soše (3. roč., školitelka: M. Othová)
 
LINK: https://us02web.zoom.us/j/84170097684?pwd=OWtySkVJNjNaN2ZuWXl1amt3UXMwUT09 
Passcode: 629411
 
Přednáškový blok spojuje průzkum témat, která jsou nahlížena skrze prostředky sochařství. Jednotlivé příspěvky jsou postupně věnovány aspektům funkční plastiky (Matěj Hájek), využití sochy pro paměťové procesy (Kateřina Komm), problému integrace sochařství v současné architektuře (Matouš Lipus), a principům kompozice řazení a množení v reliéfu a v soše (Adam Velíšek).
 
PRÁCE–INTUICE–ABSENCE–HRA
12.50-13.30 – David Böhm: Jak se učí intuice? (5. roč., školitel: V. Kokolia)
13.30-14.10 – Milan Mazúr: Absencia Jána (3. roč., školitel: T. Svoboda) 
14.10–14.50 – Filip Hauer: Alegoritmy, algoritmy a hry (1. roč., školitel: T. Svoboda)
 
LINK: 
https://us02web.zoom.us/j/84170097684?pwd=OWtySkVJNjNaN2ZuWXl1amt3UXMwUT09 
Passcode: 629411
 
V odpoledním bloku se bude Filip Hauer zamýšlet nad otázkami, jaký společenský význam má hra, která se stává obrazem práce a jak využít alegorie práce v digitálních hrách pro kritické sdělení. Milan Mazúr se vedle jiného zaměří v příspěvku na motiv absence.  David Böhm bude hovořit strategii intuice v tvorbě, o tom, za jakých okolností se objevuje nápad a o povaze jeho prvotní vizualizace. 
 
STŘEDA 14. 4.
BLOK D
 
Panel/komise:
AVU: Ing. arch. Maria TOPOLČANSKÁ, Ph.D. (za OR, předsedkyně), doc. Mgr. Václav Magid (alternace:  PhDr. Tomáš Hříbek Ph.D.), doc. MgA. Tomáš Vaněk 
Externí členové: Mgr. Jiří Ptáček, MgA. Lenka Vítková, Ph.D. 
 
KONSTRUKCE A DEKONSTRUKCE
9.30-10.10 – Šárka Zahálková: Veřejný prostor jako sociální hmota a umění jako nástroj jeho tvárnosti (2. roč., školitel: M. Meduna)
10.10-10.50 – Magdalena Havlová: Re(vize) architektury obecně prospěšného bydlení – kapitola družstevní bydlení (2. roč., školitel: M. Šik)
10.50-11.30 – Juliana Sokolová: „Když jedné zimní noci cestující“: obytná architektúra a etická predstavivosť (2. roč., školitelka: M. Topolčanská)
11.30-12.10 – Ladislava Gažiová: Manuš znamená člověk (2. roč., školitel: T. Vaněk)
PŘESTÁVKA
12.50-13.30 – Tamara Moyzes: Má umelecký aktivizmus potenciál, ktorý vedie k spoločenským zmenám? (3. roč., školitelka: K. Olivová)
13.30-14.10 – Filip Jakš: Prostor pro vědecké zkoumání v experimentální poezii (4. roč., školitel: T. Pospiszyl)
14.10–14.50 – Anežka Bartlová: Cenzura výtvarných časopisů (3. roč., školitel: T. Pospiszyl)
 
LINK: https://us02web.zoom.us/j/84007316089?pwd=ZzRmOW56Vm5iSCttV1BiOVBwdnhZdz09 
Passcode: 297451
 
Všechny příspěvky v těchto dvou blocích sledují roli umění anebo architektury jakožto aktivních prostředníků změn či facilitátorů komunikace. Často se jedná o témata, která dosud zůstávala spíše mimo větší zájem. V druhém plánu má většina příspěvků společnou koncentraci na lidi, místa a tvorbu, které byly dosud přehlížené či marginalizované. Máme pocit, že dominantní narativy je třeba dekonstruovat, abychom se takovými tématy vůbec mohli zabývat.  
Šárka Zahálková se zaměří na roli konkrétního veřejného prostoru a paměti, traumat v něm otištěných a uložených, ale také na možnosti je kreativně využít pro konstrukci nových událostí. Magdalena Havlová i Juliana Sokolová se budou věnovat architektuře obytných staveb. V kontextu výstavby družstevního bydlení v socialistickém Československu je ukáže Magdalena Havlová. Juliana Sokolová se pak zaměří na specifičtější otázku obytných prostor pro poutníky, cizinky a potřebné v kontextu úvah o domově. První část bloku uzavře Ladislava Gažiová, která se bude věnovat chystané výstavě mapující důvody ne/existence romského umění. Představí řešení expozice, které by mělo přiblížit určité progresivní momenty z dějin romských emancipačních hnutí a zároveň poukázat na často problematické čtení kulturních kódů.
Druhá část bloku se bude soustředit na převládající narativy a jejich prolínání i dekonstrukce. Tamara Moyzes se zaměří na otázku, zda má umělecký aktivismus potenciál, který vede ke společenským změnám, a to na příkladu konkrétní umělecké tvorby. Filip Jakš pak poukáže na průnik mezi vědou a díly experimentálních básníků, jež označuje za autorskou taktiku směřující k proměně tradičního statusu umělce ve společenskou praxi. Druhý blok pak uzavře příspěvek Anežka Bartlové, která bude sledovat otázku, jak vypadala cenzura v šedesátých letech v Československé výtvarné kritice. I zde je možné vysledovat tázání po funkci sdílení umění, jeho komunikační roli a otázce, jak o těchto specifických problémech mluvit a psát.
 
 
BLOK E

Panel/komise:
AVU: Mgr. Vít Havránek, Ph.D. (předseda, alternace doc. MgA. Dušan Zahoranský), Dagmar Svatošová, Ph.D. (od 11.00), MgA. Anetta Mona Chisa
Externisté: doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D., Mgr. Denisa Bytelová
 
#DÍRA
10.00-10.40 – Tomáš Moravec: Situace – sonda – představa – krize – změna – konstrukce – díra (4. roč., školitel: D. Zahoranský/P.Sceranková)
10.40-11.20– Viktor Takáč: Hledání interaktivního diváctví  (3. roč., školitel: T. Svoboda)
11.20-12.00 – Jesper Alvaer: Every hole has a material „host“ (4. roč., školitel: V. Kokolia)
PŘESTÁVKA
12.30-13.10 – Lynda Zein: Jazyk a dromologia v mediálnej kampani okolo stavebného zákona (2. roč., školitelka: M. Topolčanská)
13.10-13.50 – Epos 257: VANITAS (3. roč., školitel: D. Zahoranský)
 
https://cesnet.zoom.us/j/98235830528?pwd=cE9iWFMvK25hQklBd3NoK3VBNGFqZz09
Meeting ID: 982 3583 0528
Passcode: 953905​
 
Příspěvky tohoto bloku se odehrávají na individuálních půdorysech, za využití opěrných bodů společné terminologie. Tu jsme se v diskusi pokusili každý za sebe definovat jako soustavu klíčových slov či termínů, definujících naše výzkumy. Jejich průsečíkem a jednotícím motivem se stala „díra“.
 
Díra je dočasný, zástupný symbol pro chybějící část celku. 
Díra definuje to, co v celkovém prostoru chybí, zviditelňuje kontury absence. 
Díra vytváří dvojznačnou situaci. Narušuje spojitost prostoru, ale ve stejné chvíli podněcuje úvahu o jeho celistvém tvaru. V textu by nebyla mezerou, ale spíše pomlčkou, spojovníkem. V kontextu města je manifestací nedokončenosti, transformativních procesů a jejich destruktivních i imaginativních potenciálů.
Díra je chybou otevírající možnost změny.
 
Díra jako rozhraní – je základní element světa-pohledu. Čočka oka nechává projít světelný paprsek vnějšího světa, který dopadá na sítnici v oku. Vyšle signál mozku, který si došlý signál interpretuje, obrací, aby došlo ke konzistenci nahlíženého prostoru a našeho těla v něm. Těla připraveného s tímto vnějším světem interagovat, přijímat podněty, reagovat. Čočka se tak stává pomyslnou díro-bránou prvotní interakce vnějšího s vnitřním. Překladu jednoho rozhraní (svět) v druhé (mysl). Díky funkci tohoto základního aparátu, jsme schopni na obou stranách nalézat další pomyslné díry, které vlastnosti rozhraní dále zpřesňují. Ať se jedná o díry z oblasti přítomného a nepřítomného, viděného a domýšleného, vyjeveného či skrývaného, zapamatovaného či zapomenutého jsou díry základním předpokladem interakce a orientace – v celku.
 
Káždá díra má materiálního hostitele (Every hole has a material “host”).
Diera v jazyku – urobiť dieru do zeme, pomocou buldozéra a rysovacích programov, prerušuje dlhodobé prepojenia a väzby, napriklad malých živočíchov v pôde. Vyplnením diery môžu vzniknuť nové spojenia, a prípadne (časom) aj ich vrstvy. Diera na mape je ako lakadlo: je finančne vyhodnotená, nie iba v potenciálu, ale už aj v jej prázdnote. Takáto diera je prchavým úkrytom, až do dňa, kým ju nezaplní veľkolepý projekt. Prázdne pole matrice totiž nikdy nezostane dlho bielé.
Děravá díra, země, voda, prach, 
děravá díra, obloha, vzduch a mrak.
Děravá díra, křoví, plast a špína,
děravá díra, zelená, modrá i bílá.
 
BLOK F
 
Panel/komise:
AVU: doc. MgA. Adam POKORNÝ, Ph.D. (za OR), PhDr. Štěpán VÁCHA Ph.D. (předseda), MgA. Jan Kracík (alternace: MgA. Tomáš Otoupal)
Externí členové: Ak. mal. Zora Grohmanová, Ak. mal. Jiří Třeštík
 
RESTAURÁTORSKÉ KOLOKVIUM
10.00–10.40: Zuzana Žilková: Technika malby Jana Kupeckého (1666–1740) (2. roč., školitel: A. Pokorný)
10.40–11.10: Lucie Kouřilová: Možnosti identifikace falz pomocí současných průzkumových metod (2. roč., školitel: A. Pokorný)

LINK: https://cesnet.zoom.us/j/93731125095?pwd=b09wcU5QVE1nd3B0aUp0MkduY1h6QT09 
Meeting ID: 937 3112 5095 
Passcode: 984912
 
Zuzana Žilkové se ve svém příspěvku zaměří na další kroky pro stanovení aspektů v obrazech Jana Kupeckého, jejichž prostřednictvím postupně definuje umělcovu malířskou techniku charakteristickou pro jeho jednotlivá životní období, jež se nabízí jako výchozí srovnávací materiál pro určení datace některých sporných děl či provenience. Lucie Kouřilová představí dílčí výsledky disertačního projektu, které budou navazovat na rozsáhlé průzkumy originálních děl malíře Emila Filly z Národní galerie Praha a Moravské galerie v Brně (2020/2021), techniky malby vybraných moderních umělců a bude prezentovat také doposud zjištěné postupy samotných padělatelů.