Forming the Reformed: Mezinárodní dialog na téma uměleckého vzdělávání a učení umění

Akademie výtvarných umění srdečně zve na mezinárodní sympozium Formovat reformované, které se bude konat online ve dnech 3. 12. 2020 – 7. 1. 2021.
 
Učastníci/Účastnice
Prof. Pavel Büchler, Manchester School of Art; Akademie výtvarných umění v Praze
Anna Colin, Open School East, Margate
Ana Devic, WHW Academy, Zagreb
Prof. Swetlana Heger-Davis, Zurich University of the Arts
Prof. Marina Gržinić, Akademie výtvarných umění ve Vídni
Gudskul, Jakarta (Marcellina Dwi Kencana Putri, Gesyada Siregar, Berto Tukan, Farid Rakun, MG Pringgotono, Moh. Hasrul, Angga Wijaya and Anita Bonit)
Jana Kapelová and Nina Vidovencová, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
doc. Jiří Kovanda, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze
Prof. Olaf Nicolai, Akademie výtvarných umění v Mnichově
Prof. Paul Petritsch, University of Applied Arts Vienna
Prof. Florian Pumhösl, Akademie výtvarných umění v Mnichově
Hafiz Rancajale, Forum Lenteng, Founder, Jakarta
Mgr. Pavel Sterec, PhD., Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Prof. János Sugár, Maďarská univerzita výtvarných umění
doc. Mgr. Jiří Surůvka, Fakulta umění Ostravské univerzity
doc. MgA. Aleksandra Vajd, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Dmitry Vilensky, Chto Delat, School of Engaged Art in Petersburg
Prof. Clemens von Wedemeyer a Prof. Benjamin Meyer-Krahmer, Academy of Fine Arts Leipzig
 

Bezprostředním podnětem k organizaci sympozia byla potřeba rozšířit pole diskuse kolem metod uměleckého vzdělávání, jež na pražské AVU započala minulý rok v souvislosti s 220. výročím založení školy a plánovanou reakreditací. Formovat reformované přivádí na jednu platformu hlasy umělců a umělkyň z různých kulturních prostředí, generací i koutů světa; akademicky působící umělce i ty, kteří jsou angažováni v neformálním a alternativním vzdělávání. Smyslem sympozia je aktuální pohled na klasické vzdělávací postupy, vzdělávací reformy šedesátých a sedmdesátých let i aktuální vzdělávací proudy, které po nich následovaly. Představit rozdílná výuková kurikula a nebát se svobodně přemýšlet o změnách aktuálních programů i o nových institucionálních programech, které mohou inspirovat budoucí vzdělávací změny.
Účastníkům pokládáme otázku, jaká byla a je konkrétní mise jejich mateřské instituce, a ptáme se, nakolik konvenuje jejich představě a praxi uměleckého vzdělávání a/nebo nakolik je limituje.
Sympozium může pomoci zmapovat, jak se proměny umění v posledních padesáti letech odra-
zily ve dvou vlnách reforem v oblasti uměleckého vzdělávání. V první vlně byla zavedena inter- mediální výuka, kterou lze považovat za překlad principů konceptuálního umění, fluxu a dalších (anti-)uměleckých směrů do kurikul vzdělávacích institucí. To znamenalo etablování uměleckých přístupů, které nevyžadují kultivaci řemeslné zručnosti v různých uměleckých médiích jako primární cíl uměleckých akademií. Druhá vlna reforem zahrnovala postupné sloučení současné teorie (institucionální kritika, genderová teorie, postkoloniální teorie, pohyblivý obraz, posthumánní teorie, globální dějiny umění atd.) s intermediální nebo mediálně specifickou praxí. Tyto dvě linie dotazování lze spojit do závěrečného průzkumu toho, jak se jednotlivé formy umělecké praxe účastníků jako znak umělecké evoluce setkávají s reformou uměleckých osnov a nakolik jsou osnovy formovány uměleckou individualitou, institucionálním kurikulem či metodami univerzitního vzdělávání z oblasti humanitních a přírodních věd.

Na seminář se půjde připojit přes link https://us02web.zoom.us/j/86968010451?pwd=NG5Kb1l6Zi93OEtGck0wUUp5aVpRUT09
 
Program
Sympozium, které bylo plánováno jako veřejné, fyzické setkání pedagogů AVU a dalších účastníků, proběhne online a bude kombinovat předtočené příspěvky účastnic a účastníků s krátkými setkáními během čtyř bloků.
 
Čtvrtek 3. prosince v 16:00
Úvod, rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk.
Krátká diskuse s členy první skupiny, po níž bude následovat odvysílání pěti příspěvků. Účastníci: Clemens von Wedemeyer a Benjamin Meyer-Krahmer, Marina Gržinić, Anna Colin, Hafiz Rancajale, János Sugár; moderuje Vít Havránek.

Čtvrtek 10. prosince v 16:00
Nejprve proběhne odvysílání prezentací, po němž bude následovat diskuse. Účastníci: Gudskul, Aleksandra Vajd, Dmitrij Vilenský, Pavel Büchler.

Čtvrtek 17. prosince v 16:00
Odvysílání pěti příspěvků, po němž bude následovat krátká diskuse.
Účastníci: Ana Devic, Jiří Surůvka, Florian Pumhösl, Jana Kapelová a Nina Vidovencová.

Čtvrtek 7. ledna v 16:00
Odvysílání pěti příspěvků, po němž bude následovat krátká diskuse. Účastníci: Paul Petritsch, Gudskul, Swetlana Heger-Davis, Pavel Sterec.