Informace o teoretických předmětech pro studenty

IS STAG je doplněn o aktualizované sylaby historických a teoretických předmětů. Studenti v nich najdou informace o distanční výuce, studijních materiálech, požadavcích k atestacím i formám zkoušení.