Jednací řád Akademického senátu AVU

platný a účinný od 14. prosince 2020

Předchozí verze Jednacího řádu Akademického senátu AVU ze dne 19. 7. 2017 zde