Jednací řád Umělecké rady AVU

platný a účinný od 11. 12. 2019