Kandidáti a kandidátky na pozici rektorky/rektora AVU a jejich volební teze

Do 1.listopadu 2021 měli členové a členky akademické obce možnost hlasovat pro navržené kandidáty*tky na pozici rektora*ky AVU. 

Bylo navrženo celkem 13 kandidátů*tek, kandidaturu přijali: 

doc. PhDr. Pavlína Morganová Ph.D. (38 hlasů)
Ing. arch. Maria Topolčanská PhD. (65 hlasů)
doc. Mgr.art. Dušan Zahoranský (46 hlasů)

Jejich teze volebního programu si můžete přečíst zde na webu (společně se životopisy jsou přílohou tohoto článku), nebo na nástěnce v přízemí na hlavní budově AVU. 

Podpora dalších kandidátů: 
Ateliér bez vedoucího (9 hlasů)
MgA. Jozef Čižmár (3 hlasy)
PhDr. Vít Havránek Ph.D. (42 hlasů)
doc. ak. soch. Vojtěch Míča (32 hlasů)
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl Ph.D. (více než 50 hlasů)
Robotické rameno (20 hlasů)
MgA. Pavla Sceranková Ph.D. (31 hlasů)
prof. Petr Siegl (25 hlasů)
MgA. Jiří Skála (7 hlasů)
prof. Ing. arch. Miroslav Šik dr.h.c. (25 hlasů)
 
Vystoupení kandidátek a kandidátů a otevřené diskuze na předvolebních shromážděních:
16. listopadu, 13:00, MG, moderováno Ekobuňkou a Studentskou komorou AS
24. listopadu, 9:30, Aula, mimořádné zasedání Akademického senátu
24. listopadu, 13:00, Aula, setkání se zaměstnanci a s odbory
1. prosince 2021
Jednání AS AVU, volba rektorky/rektora AVU.
Návrhy kandidátek a kandidátů na funkci rektora/rektorky má právo podat každý člen akademické obce. Členové akademické obce mohou podpisem na podpisových arších podpořit více kandidátů. Návrhy kandidátek a kandidátů se podávají senátu prostřednictvím tajemnice AS AVU nejpozději do třiceti dnů přede dnem volby.

Kontakty:
Předseda volební komise, MgA. Tomáš Džadoň, ArtD, tomas.dzadon@avu.cz, (+420) 731 577 153Místopředsedkyně volební komise, MgA. Martina Smutná, martina.smutna@avu.cz, (+420) 736 222 352
Tajemnice senátu Šárka Krtková, sarka.krtkova@avu.cz