Letní akademie sochařská letos ve 2 turnusech

Letní akademie sochařská se letos na Akademii výtvarných umění v Praze bude konat ve dvou turnusech, a to od 20. července do 1. srpna a dále od 17. do 29. srpna 2020 (vždy s volnými víkendy). 

Intenzivní jedenáctidenní kurz povede MgA. Marek Škubal, Ph.D. a MgA. Tereza Eisnerová. Je určen zájemcům od patnácti let a to jak začátečníkům, kteří se chtějí blíže seznámit se sochařskou tvorbou a její historií, tak pokročilým adeptům sochařství, kteří se chtějí zdokonalit v portrétní tvorbě, nebo se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.
 
Cena kurzu je 8500 Kč (včetně materiálu), výuka je vždy sedmihodinová 9-12, 13-17. 
 
Do červencového turnuse se lze hlásit nejpozději do 3.7.2020 na e-mail las@avu.cz, kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 5.července 2020. Do červencového turnuse se lze hlásit nejpozději do 3. 8.2020, kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 5.srpna 2020. Platbu uhraďte, prosím, na účet 3584260247/0100, variabilní symbol 19967 (do poznámky, prosím, uveďte své jméno). 

Pokud máte zájem o další informace, prosím, kontaktujte nás přes e-mail las@avu.cz.