Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v LS 2019/2020

Pokud mají studenti/tky AVU zájem docházet v letním semestru na volitelné předměty z nabídky UMPRUM, pak je nutné se k tomuto studiu zapsat na studijním oddělení UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 v úředních hodinách (www.vsup.cz). Začátek letního semestru na UMPRUM je v pondělí 24. 2. 2020. Registrovat se studenti/tky mohou do pátku 7. 3. 2020. Pro zápis nepotřebujete index, ale jen potvrzení o studiu. Anotace k nabízeným předmětům naleznete zde.