Norská umělkyně a pedagožka Merete Røstad přednáší v rámci PhD Labu.

středa 9. 12. / 15:00–17:00

Merete B. Røstad / The Participatory Monument: Remembrance and
Forgetting as Art Practice in the Public Sphere
 
Norská umělkyně a pedagožka Merete Røstad bude mít ve středu on-line přednášku v rámci aktivit PhD Labu. Zaměří se svůj umělecký výzkum kolektivní paměti a vzpomínání. Přednáška proběhne v angličtině on-line, zájemkyně a zájemci z AVU se mohou prostřednictvím svých účtů přihlásit ZDE (ODKAZ).
 

The Participatory Monument: Remembrance and Forgetting as Art Practice in the Public Sphere
 
Merete Røstad is a visual artist, lecturer, and curator whose projects are rooted in the examination of public life, collective memory, remembrance, and archives. Frequently engaging with communities and the public sphere, her process-based practice explores our everyday interactions with the histories inscribed in our surroundings and how we come to read the traces to be found there. Each examines the social and political significance of a site as a starting point for thinking about collective memory of place and to activate alternative modes of memorialization in public space.
 
Røstad is an Associate Professor in Art and Public Space (MA) at the Department of Arts and Crafts in the Oslo National Academy of the Arts (KhiO). Røstad holds a PhD in Artistic Research from KHIO and an MFA in Public Art and New Artistic Strategies from Bauhaus-Universität Weimar, Germany and a BFA from the Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), United Kingdom. Røstad defended her doctoral thesis in 2019.
 
Her presentation will mainly focus on her practice-based PhD research project which investigated collective memory and remembrance through artistic research. 
 
https://theparticipatorymonument.org/Merete-Rostad
---
 
Merete Røstad je vizuální umělkyně, pedagožka a kurátorka, jejíž projekty vycházejí z průzkumu veřejného života, kolektivní paměti, vzpomínek a archivalií. Její procesuálně zaměřená praxe se zabývá komunitami a veřejnou sférou, ohledává naše každodenní interakce s historiemi vepsanými do vlastního okolí a způsoby jejich čtení. Její projekty zkoumají sociální a politický význam místa jako výchozího bodu pro přemýšlení o kolektivní paměti a jako aktivizace alternativních způsobů upomínání ve veřejném prostoru.
 
Røstad je vedoucí pedagožkou ateliéru Umění a veřejný prostor na Oslo National Academy of the Arts (KhiO). Je držitelkou titulu PhD v uměleckém výzkumu na KHiO. Magisterské vzdělání získala na Bauhaus-Universität Weimar v Německu, bakalářské na Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) ve Velké Británii. Røstad svou doktorskou práci obhájila v roce 2019.
 
Její prezentace se zaměří především na její doktorandský výzkumný projekt, který se věnoval tématu kolektivní paměti a vzpomínání prostřednictvím uměleckého výzkumu.
https://theparticipatorymonument.org/Merete-Rostad
pořádá: Doktorandská studia AVU / Program uměleckého výzkumu AVU.