Obhajoba diplomové práce- Malba jako fyzická a duševní zkušenost