Od pondělí 27. dubna 2020 mají studenti a studentky umožněn vstup do budov AVU. Ten se týká pouze plnění neodkladných věcí, výuka nadále probíhá distančně

S ohledem na nařízení vlády ČR, které se týká vysokých škol, mají studenti a studentky všech ročníků Akademie výtvarných umění v Praze (včetně studentů doktorského studia) umožněn od pondělí 27. dubna vstup do budov. Toto povolení se týká pouze neodkladných věcí studia a práce na ročníkových pracích, diplomových projektech a doktorandských projektech.

Nejedná se tedy o otevření školy pro veškerou práci a studium, i nadále zůstává hlavním způsobem výuky v letním semestru 2020 distanční vzdělávání prostřednictvím on-line schůzek ateliérů, on-line přednášek, seminářů a konzultací.

Vstup do školy je podmíněný dodržením konkrétních opatření a pravidel. Prozatím je možný pouze od 9 do 14 hodin, v ateliérech a v dalších místnostech se zároveň nesmí sdružovat více než pět osob (včetně pedagožek a pedagogů a ostatních zaměstnanců AVU).
 
Studenti a studentky si musejí vstup dohodnout s vedoucími ateliérů, případně pedagožkami a pedagogy KTDU, kteří nahlásí jejich jména na technické oddělení pro evidenci a samotné umožnění vstupu. Každý student či studentka se po příchodu musí zapsat do evidenční knihy (evidenci vede technické oddělení ve spolupráci se sekretariátem kvestora).
 
Pohybovat se po škole je možné pouze s rouškou, studenti nesmějí mít zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění, ani mít nařízené karanténní opatření. Za tímto účelem musejí podepsat čestné prohlášení, že nemají v čase vstupu, ani neměli v předchozích dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění.
 
V budovách akademie jsou zároveň umístěny stoly s dezinfekčními zařízeními, dezinfekční prostředky jsou přidávány i do mýdla na sociálních zařízeních a jsou využívány při denním úklidu obou budov.
 
Pravidla pro vstup, včetně čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jsou vyvěšena na webu AVU a na nástěnkách hlavní budovy akademie a budovy Moderní galerie.