open call CirculUM2020

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných uměleckých intervencí pro čtyři vybrané lokality na periferii Prahy (Satalice,  Suchdol, Dolní Počernice, Trojmezí). Základním předpokladem je zájem o tvůrčí činnost ve vymezeném prostoru okrajových částí na pomezí města a krajiny. Nedílnou součástí projektu je realizace návrhu, možnost netradiční rezidence, proces uměleckého výzkumu a účast na tematických setkáních.

Termín Open Call: 1.6.2020 – 2.7.2020
Termín vyhlášení výsledků Open Call: 12.7.2020
Termín tvůrčí činnosti: červenec – listopad 2020
Kurátor projektu: Marie Foltýnová
Autoři projektu: Marie Foltýnová, Jitka Hlaváčková, Jan Trejbal, Tereza Nováková a Michal Kovář
Kde: Satalice, Suchdol, Dolní Počernice, Trojmezí
Pro koho: Jednotlivci a skupiny z oblasti výtvarného umění a architektury. Uchazeč může v rámci výzvy podat návrh dočasných uměleckých intervencí pro libovolný počet lokalit, realizován pak může být pouze jeden z nich.

Více informací a mapové přílohy naleznete na stránkách https://umenipromesto.eu/prispevky/6-circulum-xx