Přehled pedagogů AVU do roku 1990

Rektoři AVU (1880–1990)

 • Prof. Antonín Lhota (1880–1881, 1883–1884, 1885–1886)
 • Prof. František Čermák (1881–1882)
 • Prof. František Sequens (1882–1883, 1884–1885, 1886–1887, 1890–1893)
 • Prof. Julius Mařák (1887–1890)
 • Prof. Václav Brožík (1893–1894, 1895–1897)
 • Prof. Vojtěch Hynais (1894–1895, 1899–1900, 1901–1902)
 • Prof. Josef V. Myslbek (1897–1898, 1900–1901, 1906–1907)
 • Prof. Maxmilián Pirner (1898–1899, 1905–1906, 1907–1908, 1911–1912)
 • Prof. Rudolf z Ottenfeldu (1902–1903, 1908–1909, 1910–1911)
 • Prof. František Ženíšek (1903–1904)
 • Prof. Hanuš Schwaiger (1904–1905, 1909–1910)
 • Prof. Jan Kotěra (1912–1913, 1914–1916, 1920–1922)
 • Prof. Max Švabinský (1916–1920, 1924–1926, 1933–1935)
 • Prof. Karel Krattner (1913–1914)
 • Prof. Jan Štursa (1922–1924)
 • Prof. Vratislav Nechleba (1926–1928, 1931–1933, 1939–1940, 1945–1946)
 • Prof. Josef Gočár (1928–1931)
 • Prof. Jakub Obrovský (1935–1937)
 • Prof. Otakar Španiel (1937–1939, 1946–1948)
 • Prof. Karel Pokorný (1948–1950)
 • Prof. Miloslav Holý (1950–1954)
 • Prof. Jaroslav Fragner (1954–1958)
 • Prof. Vladimír Silovský (1958–1960)
 • PhDr. Jiří Kotalík (1960–1967)
 • Prof. Karel Souček (1967–1970)
 • Prof. František Jiroudek (1970–1976)
 • Prof. Miloš Axman (1976–1985)
 • Prof. Jan Hána (1985–1990)

Obor malířství (1835–1990)

 • Prof. Antonín Mánes (1835–1843)
 • Prof. Emanuel Rom (1866–1878)
 • Prof. Antonín Lhota (1867–1887)
 • Prof. František Čermák (1878–1884)
 • Prof. Bohumil Roubalík (1898–1910)
 • Prof. Vlaho Bukovac (1903–1922)
 • Prof. Josef Loukota (1910–1939)
 • Prof. Jan Preisler (1913–1918)
 • Prof. Vratislav Nechleba (1918)
 • Prof. Jakub Obrovský (1919–1924)
 • Prof. Karel Minář (1945–1947)
 • Prof. Jiří Horník (1958–1961)
 • Prof. Vojtěch Tittelbach (1959–1962)
 • Prof. František Jiroudek (1962–1963)
 • Prof. Oldřich Oplt (1963–1979)
 • Prof. Václav Pospíšil (1976–1989)
 • Prof. Vlastimil Večeřa (1973–1986)
 • Prof. Josef Bergler (1800–1829)
 • Prof. František Waldherr (1830–1835)
 • Prof. Václav Mánes (1835–1836, 1840–1841)
 • Prof. František Tkadlík (1836–1840)
 • Prof. Kristian Ruben (1841–1852)
 • Prof. Max Haushofer (1845–1866)
 • Prof. Eduard Engerth (1854–1865)
 • Prof. Josef Trenkwald (1867–1873)
 • Prof. Jan Swerts (1874–1879)
 • Prof. Karel Postl (1806–1817)
 • Prof. Julius Mařák (1887–1899)
 • Prof. Antonín Slavíček (1899–1900)
 • Prof. Otakar Nejedlý (1925–1957)
 • Prof. František Sequens (1880–1896)
 • Prof. Maxmilián Pirner (1887–1924)
 • Prof. Václav Brožík (1893–1925)
 • Prof. Vojtěch Hynais (1893–1925)
 • Prof. Max Švabinský (1926–1939)
 • Prof. František Ženíšek (1896–1916)
 • Prof. Jan Preisler (1917–1918)
 • Prof. Vratislav Nechleba (1918–1958)
 • Prof. Rudolf Ottenfeld (1900–1913)
 • Prof. Hanuš Schwaiger (1902–1912)
 • Prof. František Thiele (1902–1938)
 • Prof. František Krattner (1910–1925)
 • Prof. Vilém Nowak (1929–1939)
 • Prof. Jakub Obrovský (1924–1949)
 • Prof. Karel Minář (1949–1958)
 • Prof. Vlastimil Rada (1946–1962)
 • Prof. Oldřich Oplt (1951–1986)
 • Prof. František Jiroudek (1962–1986)
 • Prof. Miloslav Holý (1947–1958)
 • Prof. Karel Souček (1958–1982)
 • Prof. Vladimír Sychra (1947–1963)
 • Prof. Arnošt Paderlík (1963–1985)
 • Prof. Ján Želibský (1947–1952)
 • Prof. Antonín Pelc (1953–1967)
 • Prof. Karel Souček (1958–1982)
 • Prof. František Jiroudek (1963–1986)
 • Prof. Arnošt Paderlík (1963–1985)
 • Prof. Jan Smetana (1967–1983)
 • Prof. Jan Smetana (1967–1985)
 • Prof. Alois Fišárek (1967–1975)
 • Prof. Oldřich Oplt (1982–1986)
 • Prof. Radomír Kolář (1983–1990)
 • Prof. Václav Pospíšil (1984–1990)
 • Doc. Jiří Ptáček (1985–1990)
 • Doc. Jiří Karmazín (1986–1990)

Obor grafika (1910–1990)

 • Prof. Max Švabinský (1910–1928)
 • Prof. T. F. Šimon (1928–1939)
 • Prof. Vladimír Silovský (1945–1962)
 • Prof. Vojtěch Tittelbach (1962–1970)
 • Doc. Ladislav Čepelák (1954–1990)
 • Prof. Jiří John (1967–1972)
 • Prof. August Brӧmse (1910–1925)
 • Prof. Jindřich Hӧnich (1928–1939)
 • Prof. Vladimír Pukl (1945–1958)
 • Prof. Ladislav Čepelák (1967–1990) – vedoucí pedagog

Obor sochařství (1896–1990)

 • Prof. J. V. Myslbek (1896–1919)
 • Prof. Jan Štursa (1919–1925)
 • Prof. Bohumil Kafka (1925–1939)
 • Prof. Karel Pokorný (1945 -1961)
 • Prof. Karel Hladík (1961–1967)
 • Prof. Karel Lidický (1967–1973)
 • Prof. Miloš Axman (1973–1990)
 • Prof. Stanislav Hanzík (1971–1990)
 • Prof. Stanislav Sucharda (1915–1916)
 • Prof. Jan Štursa (1916–1919)
 • Prof. Otakar Španiel (1919–1955)
 • Prof. Jan Lauda (1947–1959)
 • Prof. Vincenc Makovský (1959–1966)
 • Doc. Jiří Bradáček (1968–1984)
 • Doc. Jiří Bradáček (1968–1984)
 • Prof. Miloš Axman (1973–1990)
 • Prof. Stanislav Hanzík (1971–1990)
 • Prof. Jan Hána (1985–1990)
 • Prof. Jiří Kryštůfek (1986–1990)

Obor restaurování (1947–1990)

 • Prof. Bohuslav Slánský (1947–1970)
 • Prof. Karel Veselý (1970–1971)
 • Prof. Raimund Ondráček (1971–1983)
 • Prof. Antonín Nykl (1969–1983)
 • Prof. Sauro Ballardini (1975–1981)

Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik (1971–1990)

 • Prof. Raimund Ondráček (1971–1983)
 • Prof. Jiří Toroň (1983–1990)

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských (1969–1990)

 • Prof. Antonín Nykl (1969–1983)
 • Prof. Jiří Kryštůfek (1983–1986)

Obor architektonická tvorba (1842–1990)

 • Prof. Jan Gutensohn (1842–1843)
 • Prof. Bernard Grueber (1845–1862)
 • Prof. Jan Kotěra (1910–1923)
 • Prof. Josef Gočár (1924–1939)
 • Prof. Jaroslav Fragner (1945–1966)
 • Prof. František Cubr (1968–1976)
 • Doc. Marian Bělohradský (1956–1989)
 • Prof. Vincenc Makovský (1952–1959)
 • Prof. Stanislav Hanzík (1971–1990)
 • Doc. Zdenka Nováková (1981–1990)
 • Doc. Vratislav Růžička (1982–1988)
 • Jaroslav Trávníček (1989–1990)

Seznam je orientační, názvy oborů se navíc během času proměňovaly.