Přehled pedagogů AVU od roku 1990

Stav k říjnu 2016:

Přehled pedagogů AVU od roku 1990

Rektoři AVU (1990–dosud)

 • prof. Milan Knížák, Dr. A. (1990–1997)
 • doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (1997–2003; 2010–2014)
 • prof. Jiří Sopko (2003–2010)
 • MgA. Tomáš Vaněk (2014–dosud)

Prorektoři pro studijní a pedagogickou činnost (1990–dosud)

 • prof. Hugo Demartini (1990–1995)
 • prof. Jan Hendrych (1995–1997)
 • prof. Zdeněk Beran (1993–1997, 1998–2002)
 • prof. Jiří Lindovský (2003–2006)
 • Prom. hist. Jiří Ševčík, CSc. (2006–2010)
 • prof. Vladimír Kokolia (2010–2014)
 • PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. (2014–dosud)

Prorektoři pro zahraniční styky (1990–dosud)

 • doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (1990–1997)
 • Prom. hist. Jiří Ševčík, CSc. (1997–2003, 2010–2013)
 • prof. Emil Přikryl (2003–2006)
 • Odb. as. Mgr. Jiří Příhoda (2006–2010)
 • doc. Anna Daučíková (2013–dosud)

Kvestoři (1990–dosud)

 • Ing. Miroslav Tajč (1990–1994)
 • Ing. Vladimír Kalugin (1994–2015)
 • Ing. Pavel Kemr (2015–2015)
 • Ing. Jiří Macháček (2016–dosud)

Kancléři (1990–dosud)

 • prof. Zdeněk Beran (1990–1993)
 • prof. Petr Siegl (1993–2014)
 • Bc. Eva Ellingerová (2014–dosud)

 

Obor malířství
Ateliér malířství I (1990–dosud)

 • prof. Jiří Sopko (1990–2016), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Robert Šalanda (2016–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jindřich Modráček (1991–1992), asistent ateliéru
 • Odb. as. Igor Korpaczewski (1993–2016), asistent ateliéru
 • As. Lukáš Machalický (2016–dosud), asistent ateliéru

Ateliér malířství II (1990–dosud)

 • prof. Bedřich Dlouhý (1990–1995), vedoucí pedagog
 • doc. Vladimír Skrepl (1995–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jan Pištěk (1992–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. doc. Jiří Kovanda (1995–2015), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jan Šerých (2015–dosud), asistent ateliéru

Ateliér malířství III (1990–dosud)

 • prof. František Hodonský (1990–1997), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Antonín Střížek (1997–2001), vedoucí pedagog
 • prof. Michael Rittstein (2001–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Petr Kuklík (1990–2001), asistent ateliéru
 • doc. Roman Franta (2001–dosud), asistent ateliéru

Ateliér klasických malířských technik (1990–2012)

 • prof. Zdeněk Beran (1990–2012), vedoucí pedagog
 • Odb. as. František Remeš (1992–2001), asistent ateliéru
 • Odb. as. Pavel Holas (2001–2012), asistent ateliéru
 • Odb. as. Irena Jůzová (10/2005 -12/2005), asistent ateliéru
 •                                        2/2006 - 6/2006 po dobu nemoci as. Holase

Ateliér malířství IV (2012–dosud)

 • prof. Martin Mainer (2012–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Samuel Paučo (2012–dosud), asistent ateliéru

Ateliér vizuální komunikace (Malířská škola aktuálních tendencí, 1994–1998)

 • Odb. as. Jiří David (1994–2001), vedoucí pedagog
 • doc. Vladimír Skrepl (1994–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Stanislav Diviš (1995–1996), asistent ateliéru
 • Odb. as. Miroslav Pesch (1997–2001), asistent ateliéru

Ateliér figurální a monumentální malby (1990–1992)

 • prof. Jiří Načeradský (1990–1992), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Otto Placht (1990–1992), asistent ateliéru

Obor kresby a grafiky
Ateliér kresby (1990–dosud)

 • prof. Jitka Svobodová (1990–2011), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jiří Petrbok (2011–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jiří Šťourač (1990–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jiří Petrbok (1995–2011), asistent ateliéru
 • Odb. as. Petr Vaňous (2011–dosud), asistent ateliéru

Ateliér grafiky I (1990–dosud)

 • doc. Dalibor Chatrný (1990–1992), vedoucí pedagog
 • prof. Jiří Lindovský (1992–2016), vedoucí pedagog
 • doc. Dalibor Smutný (2016–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Markéta Prachatická (1990–1992), asistent ateliéru
 • doc. Dalibor Smutný (1991–2016), asistent ateliéru
 • As. Pavel Pecina (2016–dosud), asistent ateliéru

Ateliér grafiky II (1992–dosud)

 • prof. Vladimír Kokolia (1992–dosud), vedoucí pedagog
 • doc. Magdalena Vovsová (1992–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Šárka Trčková (1995–2015), asistent ateliéru
 • As. Eva Červená (2015–dosud), asistentka ateliéru

Obor sochařství
Ateliér sochařství I (1990–dosud)

 • prof. Karel Nepraš (1990–2002), vedoucí pedagog
 • Jan Koblasa (2002–2005), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jaroslav Róna (2005–2013), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Lukáš Rittstein (2013–dosud), vedoucí ateliéru
 • Odb. as. Jiří Plieštik (1990–1996), asistent ateliéru
 • Odb. as. Zdeněk Šmíd (1996–2006), asistent ateliéru
 • Odb. as. Michal Cimala (2005–dosud), asistent ateliéru

Ateliér sochařství II (1990–dosud)

 • prof. Hugo Demartini (1990–1995), vedoucí pedagog
 • prof. Jindřich Zeithamml (1995–2016), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Tomáš Hlavina (2016–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Marius Kotrba (1990–1993), asistent ateliéru
 • Odb. as. Vojtěch Míča (1993–2015), asistent ateliéru
 • As. Kryštof Kaplan (2015–2016), asistent ateliéru
 • As. Anna Hulačová/Litvanová (2016–dosud), asistent ateliéru

Ateliér figurálního sochařství a medaile (1990–dosud)

 • prof. Jan Hendrych (1990–2015), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Vojtěch Míča (2015–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jiří Kačer (1990–1994), asistent ateliéru
 • Odb. as. Michal Blažek (1994–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Libor Pisklák (1995–2007), asistent ateliéru
 • doc. Milada Othová (1995–dosud), asistent ateliéru
 • As. Rastislav Jacko (2008–2015), asistent ateliéru
 • As. Miroslav Žáčok (2015–dosud), asistent ateliéru

Ateliér socha – instalace (1990–1993)

 • prof. Stanislav Kolíbal (1990–1993), vedoucí pedagog
 • prof. František Lesák (02/1992–06/1992), vedoucí pedagog

Ateliér kresba – objekt – socha (1990–1991)

 • prof. Karel Malich (1990–1991), vedoucí pedagog
 • doc. Stanislav Zippe (1990–1991), vedoucí pedagog

Intermediální obory
Ateliér intermediální tvorby I (1990–dosud)

 • prof. Milan Knížák (1990–2015), vedoucí pedagog
 • doc. Milena Dopitová (2015–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jan Mach (1990–2006), asistent ateliéru
 • Odb. as. doc. Milan Perič (1994–2015), asistent ateliéru
 • As. Hana Smělá (2015–dosud), asistent ateliéru
 • As. Rudolf Matějček (2015–dosud), asistent ateliéru

Ateliér intermediální tvorby II (monument) (1990–dosud)

 • prof. Aleš Veselý (1990–2006), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Mgr. Jiří Příhoda (2005–2015), vedoucí pedagog
 • doc. Dušan Zahoranský (2015–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Pavla Sceranková (2015–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Ivona Reimannová (1990–1991), asistent ateliéru
 • Odb. as. Pavel Humhal (1991–1995; 2005–2016), asistent ateliéru
 • Odb. as. Otto Placht (1992–1993), asistent ateliéru
 • Odb. as. Mgr. Irena Jůzová (1995–2005), asistent ateliéru
 • As. Roman Štětina (2016–dosud), asistent ateliéru

Ateliér intermediální tvorby III (koncept) (1990–dosud)

 • prof. Miloš Šejn (1990–2010), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Tomáš Vaněk (2010–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Jan Činčera (1990-1993), asistent ateliéru
 • Odb. as. Ivana Hanzlíková (1993–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jiří Matějů (1995–1996), asistent ateliéru
 • Odb. as. Martin Janíček (1996–2002) asistent ateliéru
 • Odb. as. Jana Peterková (2002–2010), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jiří Skála (2010–dosud), asistent ateliéru

Obor nových médií
Ateliér nových médií I (1991–dosud)

 • prof. Michael Bielický (1991–2008; v r. 1991 odb. as.), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Markus Huemer (2008–2015), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Tomáš Svoboda (2015–dosud), vedoucí pedagog
 • Odb. as. Tomáš Mašín (1993–1994), asistent ateliéru
 • Odb. as. Lubomír Čermák (1994–1996), asistent ateliéru
 • Odb. as. Janka Žáčková (1996–1997), asistent ateliéru
 • Odb. as. Vladimír Goralčík (1998–1999), asistent ateliéru
 • Odb. as. Michaela Vlková (1999 -2000), asistent ateliéru
 • As. Mgr. Anetta Mona Chisa (2003–2011), asistent ateliéru
 • As. Jiří Vyhnal (2008–2010), technický asistent
 • As. Lucie Drdová (04/2011–07/2011, 10/2011–2012), asistent ateliéru
 • As. Eugenio Percossi (2013–2015), technický asistent
 • As. Jaroslav Šlauf (2013–dosud), technický asistent
 • As. Jaromír Pesr (2015–dosud), asistent ateliéru

Ateliér nových médií II (2002–dosud)

 • Odb. as. Veronika Bromová (2002–2011), vedoucí pedagog
 • doc. Anna Daučíková (2011–dosud), vedoucí pedagog
 • As. Pavel Klvaňa (2005–2008), asistent ateliéru
 • As. Michal Cáb (2008–2011), technický asistent
 • Odb. as. Jana Kapelová (2011–dosud), asistent ateliéru
 • As. Viktor Takáč (2014–dosud), technický asistent
 • As. Radim Langer (2015–dosud), asistent ateliéru

Obor restaurování
Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky (1990–dosud)

 • prof. Karel Stretti (1990–dosud), vedoucí pedagog
 • doc. Petr Kuthan (1990–2010), asistent ateliéru
 • Odb. rest. Radomil Klouza (1990–1993, 1995–1998, 2005), asistent ateliéru
 • Odb. as. Barbora Hřebíčková (1992–2003) asistent ateliéru
 • Odb. as. Vladimír Doležal (1993–1994), asistent ateliéru
 • Odb. as. Zlatica Dobošová (1994–1995), asistent ateliéru
 • Odb. as. Theodora Popova (1995–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. Janka Hradilová (2000-2012), asistent ateliéru
 • doc. Adam Pokorný (2004–dosud), asistent ateliéru
 • As. Denisa Cirmaciová (2010–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. Markéta Pavlíková (2010–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. David Frank (1998-2002), asistent ateliéru
 • As. Lenka Zamrazilová (2013–dosud), asistent ateliéru

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských (1990–dosud)

 • prof. Petr Siegl (1990–dosud), vedoucí pedagog
 • doc. Petr Kuthan (1995–2010), asistent ateliéru
 • Odb. as. Pavel Míka (1991–2000, 2006–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jiřina Přikrylová (1995–dosud), asistent ateliéru
 • As. Michal Polák (2006–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. Andrej Šumbera (2013–2015), asistent ateliéru
 • Odb. as. Ondřej Šimek (1998–dosud), asistent ateliéru
 • As. Lenka Zamrazilová (2009–2013), asistent ateliéru

Obor architektonická tvorba
Ateliér architektonické tvorby (1990–dosud)

 • prof. Emil Přikryl (1990–dosud), vedoucí pedagog
 • prof. Rostislav Švácha (1994–2015), pedagog
 • Odb. as. Tomáš Novotný (1990–1993), asistent ateliéru
 • Odb. as. Roman Koucký (1990–1992), asistent ateliéru
 • Odb. as. Petr Kovář (1992–1994), asistent ateliéru
 • Odb. as. Mojmír Pukl (1994–2002, 2008–2009), asistent ateliéru
 • Odb. as. Martin Škarda (2002–2008), asistent ateliéru
 • Odb. as. Marcela Steinbachová (2006–2011), asistent ateliéru
 • As. Marek Kopeć (2008–2015), asistent ateliéru
 • As. Michal Šiška (2010-2014), asistent ateliéru
 • Odb. as. Jan Žalský (2013–2015), asistent ateliéru
 • Odb. as. Radka Kurčíková (2015–dosud), asistent ateliéru

 
 
Všeobecný přípravný kurs výtvarné tvorby (Ateliér přípravného studia) (1995–dosud)

 • Odb. as. Petr Kuklík (1995–1996), pedagog
 • Odb. as. Jiří Plieštik (1995–1996), pedagog
 • Odb. as. Peter Oriešek (1995–2010), pedagog
 • Odb. as. Tomáš Vejdovský (2010–dosud), pedagog
 • Odb. as. Jan Stoss (1995–dosud; v r. 1995 as.), asistent ateliéru
 • Odb. as. Roman Franta (1997–2001), asistent ateliéru
 • Odb. as. Markéta Urbanová–Jarošová (2005–dosud), asistent ateliéru
 • Odb. as. Monika Havlíčková (2011–dosud), asistent ateliéru
 • As. Jan Novotný (2013–03/2015 a 10/2015–dosud), asistent ateliéru

Katedra teorie a dějin umění (1984–dosud)

 • doc. Jaroslav Rataj (1984–2010), vedoucí pedagog
 • doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. (1990–dosud), vedoucí katedry (1990–1997, 2003–2010)
 • Mgr. Otto Urban PhD. (2010–dosud), vedoucí katedry (2010–2016)
 • doc. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (2012–dosud), vedoucí katedry (2016–dosud)
 • doc. PhDr. Jana Ševčíková (1990–2010)
 • doc. PhDr. Petr Rezek (1990–1991, 1994–2002, 2010–dosud)
 • Prom. hist. Jiří Ševčík, CSc. (1996–2013)
 • PhDr. Milena Slavická (1999–2012)
 • PhDr. Jan Kříž (2002–2014)
 • prof. Milena Bartlová, CSc. (2010–2011)
 • PhDr. Juraj Žáry CSc. (2011–dosud)
 • Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (2010–2015)
 • PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (2012–dosud)
 • PhDr. Jan Křiček, CSc. (2000–dosud)
 • PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. (2010–dosud)
 • Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D. (2015–dosud)
 • PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (2015–dosud)
 • PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (2016–dosud)
 • PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (2016–dosud)

 
Digitální laboratoř (2004–dosud)

 • Odb. as. doc. Dušan Záhoranský (2004–2006), vedoucí
 • Odb. as. František Zachoval (2006–2014), vedoucí
 • Odb. as. Petr Foltera (2015–dosud), vedoucí