PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. - životopis

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (* 1976) je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR (od roku 2007). Předmětem jeho odborného zájmu je barokní umění, zvláště malířství, také umění na dvoře císaře Rudolfa II. Je spoluautorem publikace Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1640–1680 (nakl. Academia, 2017) a kulturněhistorické monografie Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723 (nakl. Paseka, 2009). Byl spoluautorem výstavy Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách pořádané Západočeskou galerií v Plzni (2015–2016), ke které vyšla stejnojmenná publikace. Je šéfredaktorem bulletinu Studia Rudolphina, do něhož přispívá odbornými studiemi, publikuje rovněž v časopisu Umění a zahraničních periodicích. Více na: http://www.udu.cas.cz/cs/pracovnici/stepan-vacha/