Podávání přihlášek do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020

Přihlášky se podávají od 25. února 2019 do 25. března 2019 na studijním oddělení v úředních hodinách (hlavní budova) nebo doporučenou poštou na adresu:
Akademie výtvarných umění v Praze
Studijní oddělení
U Akademie 4
170 22  Praha 7

Formulář přihlášky naleznete zde.

Termín přijímacích zkoušek:
1. dubna 2019 - 10:00 hod - budova Moderní galerie 

Program CŽV v oblasti restaurování výtvarných děl sochařských
Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Jana Kracíka