Podpořené rozvojové projekty MŠMT 2011

Podpořené decentralizované rozvojové projekty 2011
 
1.     Studentské stáže – pokračování
        řešitelka P. Placáková
 
2.    Tvorba mezinárodní umělecké audiovizuální sociální sítě
        řešitel: F. Zachoval
 
3.    Podpora realizací výtvarných děl a jejich prezentací talentovaných studentů AVU spolu s vedením
       vzdělávacího semináře
       řešitelka: B. Čermáková