Pokyny k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením na AVU

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče magisterského, navazujícícho magisterského a doktorského studijního programu činí 870 Kč.
 
Platbu z České republiky na bankovní účet AVU lze provést:

  •   Poštovní poukázkou typu A

         Adresa příjemce:      Akademie výtvarných umění v Praze
                                          U Akademie 4
                                          170 22 Praha 7
         Číslo účtu příjemce:  3584260247/0100  
         Variabilní symbol:     100 (bez uvedení tohoto symbolu není možné platbu identifikovat)
         Konstantní symbol:   0379
         Specifický symbol:    rodné číslo plátce
         Své jméno a adresu vyplňujte pečlivě a čitelně, aby ho čtečka na poště správně zaznamenala.
 

  •   Bankovním převodem

         Číslo účtu příjemce:  3584260247/0100 
         Variabilní symbol:     100 (bez uvedení tohoto symbolu není možné platbu identifikovat)
         Konstantní symbol:   0379
        
Specifický symbol:   rodné číslo plátce
         Do vzkazu pro příjemce uveďte: Přijímací řízení-Jméno a příjmení uchazeče
 

  •   Vkladem hotovosti přímo na pobočce kterékoliv Komerční banky (pokladní složenkou)

        Číslo účtu příjemce:  3584260247/0100 
        Variabilní symbol:     100 (bez uvedení tohoto symbolu není možné platbu identifikovat)
        Konstantní symbol:   0379
       
Specifický symbol:   rodné číslo plátce
        Do vzkazu pro příjemce uveďte: Přijímací řízení-Jméno a příjmení uchazeče
        Za tuto službu si Komerční banka účtuje manipulační poplatek ve výši 75,-Kč,
        je to ale nejrychlejší možný způsob platby.
 
SKEN DOKLADU O ZAPLACENÍ POPLATKU ULOŽTE JAKO PŘÍLOHU PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA VŠ.
 
 
UPOZORNĚNÍ pro platby ze zahraničí:
V případě, že poplatek hradíte ze zahraniční banky, pak údaje pro platbu jsou následující:
IBAN bankovního účtu AVU: CZ7101000000003584260247
SWIFT kód: KOMBCZ PP
Adresa banky: KB, U Průhonu 32, 170 04 Praha 7-Holešovice
Poplatky bance za převod peněz ze zahraničí platí odesílatel. Pokud AVU obdrží na účet částku menší než je předepsaný poplatek za přijímací řízení, nebude přihláška ke studiu akceptována. (V případě, že platbu bankovním převodem odesíláte ze zemí Evropského hospodářského prostoru, použijte v položce "Poplatek / Detail of charges" volbu SHA (případně SLV). Při platbě z ostatních zemí použijte volbu OUR).