Pozvánka na odbornou konferenci doktorandů Teritoria umění 2020

Pozvánka pro studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 7. ročníku konference Teritoria umění 2020 konané 6. listopadu 2020 v Divadle Inspirace na Malostranském náměstí 13 v Praze.
 
Teritoria umění jsou odbornou konference doktorandů uměleckých oborů, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ.
Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Účastnit se lze formou konferenčního příspěvku nebo prezentací výzkumného projektu.

Přihlášení na konferenci:
Abstrakty konferenčního příspěvku  o rozsahu 900–1200 znaků (polovina NS)     - nebo -
Abstrakty  prezentace výzkumného projektu  o  rozsahu 600–900 znaků (třetina NS)
- zasílejte, prosím, na přiloženém formuláři do 30. 6. 2020 na email: teritoria@amu.cz, s tématem konferenčního příspěvku nebo prezentace výzkumného projektu co nejpřesněji vyjádřeným.

Příspěvky na konferenci jsou v délce 20ti minut, po příspěvku následuje krátká společná diskuse. Prezentace výzkumných projektů probíhají letos prvně, a sice formou graficky pojatých posterů.

O formální a obsahové struktuře posterů budou vybraní účastníci konference Teritoria umění 2020 vyrozuměni do 31. 7. 2020.
Konferenčními jazyky jsou:  čeština, slovenština a angličtina.

Po skončení konference Teritoria umění bývají příspěvky publikovány ve sborníku z konference ve formě odborných článků, přičemž autoři článků - participující doktorandi - jsou za svůj text do sborníku honorovaní.