Prezenční a praktická výuka od 24. 5. pro všechny ročníky a podrobnosti k provozu a testování

Od pondělí 24. 5. je z rozhodnutí Vlády ČR uvolněna prezenční i praktická výuka pro všechny ročníky.

  • Umělecká (praktická) výuka a praxe jsou povoleny bez omezení. Ostatní vzdělávání a zkoušky jsou povoleny bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
     

Je stále nutné dodržovat základní hygienická opatření:

  • ve všech vnitřních prostorech nosit respirátory
  • neshlukovat se do velkých skupin a udržovat dostatečné rozestupy
  • používat dezinfekční prostředky
  • často větrat v prostorách, kde probíhá výuka

Studenti a studentky se musí při vstupu do budov prokázat platným negativním testem na přítomnost koronaviru, případně jinými dokumenty prokazujícími absenci viru (vzor čestného prohlášení) a zapsat se na vrátnici do knihy. Bez prokázání nebudou moci být vpuštěni do budov. Podrobné informace byly zaslány e-mailem.
Antigenní testování si studenti a studentky zajišťují sami ve veřejně dostupných centrech:

Škola nadále zajišťuje antigenní testování pro zaměstnance a zaměstnankyně, diplomantky a diplomanty a doktorandy a doktorandky v přistaveném sanitním voze na zahradě hlavní budovy (mezi Klubem a Školou architektury) jednou týdně v předem vyhlášené termíny:
úterý 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. a 29. 6. (od 9:00 do 11:00)

Na každé testování je vždy třeba elektronicky předem vyplnit osobní údaje na následujícím odkaze: www.covid-ghc.com
(u typu testu vybrat Antigenní test zdarma, u odběrového místa externí odběr).
Na nejbližší testování je třeba se registrovat pomocí rezervačního systému, kde si vyberete konkrétní čas. Po odeslání registrace Vám do e-mailu přijde potvrzení. Termín je možné následně stornovat a uvolnit místo dalším zájemcům.

V případě pozitivního výsledku testu, při odběru zajištěném na AVU, zdravotnický tým sdělí další postup s nástupem do domácí izolace. Pokud bude pozitivní výsledek dalším šetřením potvrzen, je třeba tuto skutečnost sdělit panu kvestorovi (kvestor@avu.cz; tel. 773 064 259) a kontaktovat svého praktického lékaře.

Otevírací doba všech budov AVU:
pondělí-pátek 8-20 hodin
sobota-neděle 9-21 hodin