Programový text ateliéru Nová média II.

Současné kulturní studie spolu s novou filmovou historií ukazují  jakou roli měli předchůdci  tzv. nových médií a obrazové projekce (např. camera obscura) v lidské vizuální zkušenosti  už dávno před nástupem digitálního věku. Nástup digitálních technologií intenzivně mění naše vnímání a tudíž naši kulturní situaci. Současné výtvarné umění s těmito otázkami pracuje a tak vytváří nové estetické zkušenosti a znovu formuluje naše postoje.  

Škola nových medií II. nabízí studium videoartu jako časově závislého obrazu, ovšem s možností využití široké palety jeho derivátů a kombinací s jinými médii. Právě hloubková sondáž do možností pohyblivého (technického)obrazu, jeho povahy a specifičnosti  v porovnání s obrazem v klacickém ponímaní umožňuje hlubší průnik do chápání výtvarného jazyka vůbec. Mediální otevřenost je  podmínkou a odvíjí se v závislosti na inklinacích studenta nebo studentky.  Studentům  nabízíme širší možnosti, které je vedou k zvládnutí  digitálních i analogových a materiálních výrazových prostředků.

Důležitou částí programu jsou tematické diskuse provázené projekcemi videoartu, umění a kultury a  také hostující konzultanti a lektoři. Tematický program je postaven tak, aby sloužil k tříbení kritických postoju studenta smerem k vnějšímu světu a zároveň introspekce a schopnosti kontextualizovat a kriticky soudit svou vlastní práci. Obraz v pohybu a tělo jako politikum je středobodem zájmu a průsečníkem, pomocí nehož se studenti dovídají o výtvarném jazyku nových médií a diskurzu současného umění.

V naší škole ja vítán každý kdo má výtvarný talent a zájem o práci s projekcí a pohyblivým obrazem, a to v nejširším spektru možností , které skýtá aktuální situace ve výtvarném umění.  Nejenom bravúrní práce s počítačem, ale i ovládaní dalších výtvarných zručností (kresba, modelovaní a práce s materiálem) je výhodou. Intelektuální vyspělost značně studentovi usnadní práci v ateliéru. Profil absolventa klade důraz na osobnostní a profesionální zralost, schopnost realizace vlastní, originální výtvarne tvorby a vysokou vědomostní úroveň.