Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU

AVU získala dotaci na podporu modernizace školní infrastruktury
 
Název projektu: Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013218
Příjemce: Akademie výtvarných umění v Praze
Harmonogram realizace projektu: 1. 11. 2018 - 31. 8. 2021

Akademie výtvarných umění v Praze získala dotaci z programu OP VVV pro projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU (č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013218). Díky finanční podpoře z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na AVU prostřednictvím modernizace a dovybavení školy pro infrastrukturní zajištění výuky spolu s pořízením nových informačních zdrojů pro výuku.


-->