Rekonstrukce školy architektury nominována na cenu Patrimonium pro futuro - online hlasování veřejnosti

Cena Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav, hodnotí každý rok úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění ve čtyřech kategoriích. 

Za rok 2019 byla za hlavní město Praha nominována obnova Školy architektury AVU, k níž došlo po sto letech od výstavby této budovy. Cílem projektu přitom bylo maximálně zachovat autenticitu budovy, kterou navrhl Jan Kotěra a posléze rozvinul Josef Gočár, a ještě důrazněji podtrhnout její atmosféru. Autoři se také snažili repasovat maximum dochovaných prvků, očistit prostor od těch nepůvodních prvků (a případně ji doplnit o nové, které s původními souzní), stejně jako vyřešit technické problémy budovy. Základní koncept obnovy navíc vznikal přímo na půdě Školy architektury - studie vznikla pod vedením Prof. Akad. Arch. Ing. arch. Emila Přikryla a pracovali na ní studenti a asistenti Školy architektury, navazující projekty včetně autorských dozorů na stavbě vyhrála na základě výběrového řízení bývalá studentka a asistentka Školy architektury, žačka Emila Přikryla, MgA. Marcela Steinbachová, PhD, spolupráce: Ing. Vít Holý, ateliér Skupina, www.skupina.org.

V rámci ocenění, které jinak udílejí odborníci, je udílena i cena veřejnosti Památky děkují - hlasovat můžete na stránkách www.npu.cz/pamatky-dekuji.