Sdělení rektora AVU o obsazení místa asistenta Ateliéru hostujícího profesora MgA. Tomášem Džadoněm, Art.D.