Statut AVU / Statutes of Academy of Fine Arts, Prague

platný od 5. listopadu 2018
účinný od 1. prosince 2018

Předchozí verze Statutu AVU ze dne 19. 7. 2017, který je účinný do 30. listopadu 2018 zde