Stipendijní řád AVU / Scholarship Regulations

platný od 7. 4. 2017
účinný od 1. 10. 2017

Do 30. 9. 2017 je účinné znění Stipendijního řádu AVU ze 4. 4. 2016, které najdete zde